Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Δραστηριότητες

1. Αγορά Υπηρεσιών

1.1 Αγορά Υπηρεσιών από Ιδιώτες Ιατρούς

Η Διεύθυνση δημιούργησε Ομάδα Διαχείρισης Αγοράς Υπηρεσιών από Ιδιώτες Ιατρούς, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών στα Κρατικά Νοσηλευτήρια ή υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής. Επιπλέον, καινοτομία της Διεύθυνσης, είναι η αγορά υπηρεσιών εντός του νοσοκομείου από ξένους ειδικούς ιατρούς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των εξόδων και της ταλαιπωρίας των ασθενών κατά τη μεταφορά τους στο εξωτερικό, αλλά και η δυνατότητα εξειδίκευσης και εκπαίδευσης των Kύπριων Ιατρών που θα συμμετέχουν στις επεμβάσεις.

1.2 Άλλες Υπηρεσίες

Η Διεύθυνση εξασφαλίζει υπηρεσίες από τον Ιδιωτικό τομέα απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των Kρατικών Nοσηλευτηρίων, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης τοξικών αποβλήτων.

2. Αγορά Εξοπλισμού

Μια από τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, είναι η δρομολόγηση διαδικασιών, για εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού, για τις ανάγκες των Kρατικών Nοσηλευτηρίων.

3. Αγορά Αναλωσίμων

Η Διεύθυνση εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών αναλωσίμων, καθώς και αναλώσιμα για τις ανάγκες των Xημείων- Kλινικών Εργαστηρίων, των Κρατικών Νοσηλευτηρίων.Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Πληροφορίες για ευλογιά των πιθήκων – monkeypox

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)