Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Αναθεώρηση Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στα Δημόσια Νοσηλευτήρια από 1/8/2013

Από 1η Αυγούστου 2013, τίθενται σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν νέες προϋποθέσεις για εξασφάλιση ταυτοτήτων νοσηλείας, κατάργηση της κατηγορίας δικαιούχων «Β», διαφοροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων, εισαγωγή νέων τελών για φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και αύξηση των τελών που καταβάλλονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Νέα τέλη που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρέχουν τα κρατικά νοσηλευτήρια

  • Από την 1η Αυγούστου 2013, όλοι οι δικαιούχοι ασθενείς που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσηλευτηρίων θα καταβάλλουν το ποσό των €3,00 για επίσκεψη σε γενικό γιατρό και το ποσό των €6,00 για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό.
  • Επιπρόσθετα, θα καταβάλλουν το τέλος των €0,50 για κάθε χορηγούμενο φάρμακο και για κάθε εργαστηριακή εξέταση με μέγιστη δυνατή χρέωση τα €10,00 ανά συνταγή φαρμάκων ή ανά έντυπο παραπομπής εργαστηριακών εξετάσεων αντίστοιχα.
  • Τα τέλη για φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις θα καταβάλλονται με τη χρήση των «ενσήμων υγείας» τα οποία θα προαγοράζονται και θα επικολλούνται στις συνταγές φαρμάκων και στα έντυπα παραπομπής εργαστηριακών εξετάσεων. Τα ένσημα υγείας θα είναι διαθέσιμα στα κρατικά νοσηλευτήρια και στα ταχυδρομεία.
  • Ασθενείς οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι ταυτότητας νοσηλείας εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των κρατικών νοσηλευτηρίων καταβάλλοντας €15,00 για επίσκεψη σε γενικό γιατρό και το ποσό των €30,00 για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό. Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τους παρασχεθεί τα καθορισμένα τέλη αναθεωρούνται από την 1η Αυγούστου 2013.

Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των κρατικών νοσοκομείων παραμένουν στη διάθεση οποιουδήποτε πολίτη τα έχει ανάγκη. Οι ασθενείς που επισκέπτονται τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών καταβάλλουν το ποσό των €10,00, ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν. Από το πιο πάνω τέλος εξαιρούνται κάποιες ευάλωτες κατηγορίες πολιτών όπως είναι οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, οι στρατιώτες, οι ανάπηροι αγώνων, ένοικοι συγκεκριμένων ιδρυμάτων κλπ. Για τη διεκδίκηση απαλλαγής από το πιο πάνω τέλος απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας νοσηλείας.

Προϋποθέσεις για απόκτηση ταυτότητας νοσηλείας

Ταυτότητα Νοσηλείας εκδίδεται κατά κανόνα σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
Από την 1η Αυγούστου 2013, ο πολίτης ο οποίος διεκδικεί Ταυτότητα Νοσηλείας θα πρέπει:
(α) να έχει καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστέες απολαβές ή/και έχουν λογιστεί υπέρ του εξομοιούμενες περίοδοι ασφάλισης, τουλάχιστον για τρία συνολικά έτη
(β) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ταυτότητα νοσηλείας θα πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Κατάργηση της κατηγορίας δικαιούχων «Β» και διαφοροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων

Η κατηγορία των δικαιούχων «Β» καταργείται από την 1η Αυγούστου 2013. Παράλληλα τα εισοδηματικά κριτήρια διαφοροποιούνται ως ακολούθως:
Ταυτότητα νοσηλείας παρέχεται σε Άτομα χωρίς εξαρτώμενους των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €15.400,00 καθώς και σε μέλη οικογενειών των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €30.750,00, αυξανόμενο κατά €1.700,00 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση του όρου «εξαρτώμενος» που σύμφωνα με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται σε παιδιά ηλικίας μέχρι 21 ετών ή και μεγαλύτερα νοουμένου ότι εξακολουθούν να συντηρούνται από τους γονείς, όπως είναι οι φοιτητές, οι στρατιώτες, κλπ.

Οι πάσχοντες από συγκεκριμένες χρόνιες ασθένειες θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται επιπρόσθετες παροχές αναλόγως της ασθένειας τους.

Αντικατάσταση των ταυτοτήτων νοσηλείας (Τ.Ν)

Το Υπουργείο Υγείας στοχεύοντας στην όσο το δυνατό ομαλότερη αντικατάσταση των ταυτοτήτων νοσηλείας έχει προχωρήσει στον καταρτισμό χρονοδιαγράμματος σταδιακής ακύρωσης των υφιστάμενων ταυτοτήτων.

Είδος Τ.Ν. Ημερομηνία ακύρωσης Παρατηρήσεις
Τ.Ν. Δικαιούχου Α Τ.Ν που φέρουν ημερομηνία λήξης 31/1/2014
Τ.Ν που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης (φέρουν την ένδειξη 09/09/9999) 31/10/2013
Τ.Ν Ειδικής Κατηγορίας (χρόνιων ασθενών) 31/10/2013
Τ.Ν. Τουρκοκυπρίων 31/7/2013

Ταυτότητες νοσηλείας που εκδίδονται από άλλες Υπηρεσίες όπως είναι οι ταυτότητες που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων καθώς και οι Ταυτότητες Νοσηλείας των Δημοσίων Υπαλλήλων, του Ωρομίσθιου Προσωπικού και των Ημικρατικών Οργανισμών δεν επηρεάζονται.Σχετικά Αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ_2013.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 571.03Kb)
ΟΙ_ΠΕΡΙ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ_ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ_ΚΑΙ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΡΥΘΜΙΣΙΣ_ΚΑΙ_ΤΕΛΗ_ΝΟΜΟΙ_ΤΟΥ_1978_ΕΩΣ_2013.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 75.1Kb)
ΟΙ_ΠΕΡΙ_ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ_ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ_ΚΑΙ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΓΕΝΙΚΟΙ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 531.96Kb)
ΟΙ_ΠΕΡΙ_ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ_ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ_ΚΑΙ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΓΕΝΙΚΟΙ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ_ΤΟΥ_2013.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 5051.66Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)