Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων


          To Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων ιδρύθηκε το 2013 με βάση το Άρθρο 26(1) του Νόμου 127(Ι)/2012. Τα μέλη του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας. Η θητεία του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων είναι τριετής.
- Μέλη
- Αρμοδιότητες
- Ετήσιες Εκθέσεις
- Δραστηριότητες
- Επικοινωνία
- Εισηγήσεις


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112