ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων

          To Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων ιδρύθηκε το 2013 με βάση το Άρθρο 26(1) του Νόμου 127(Ι)/2012. Τα μέλη του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας. Η θητεία του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων είναι τριετής.
- Μέλη
- Αρμοδιότητες
- Ετήσιες Εκθέσεις
- Δραστηριότητες
- Επικοινωνία
- Εισηγήσεις

_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας