Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Εργοδότηση Νοσηλευτών και Μαιών στην Κύπρο


Όλοι οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές/τριες και Μαίες/τες που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους ή/και να εργοδοτηθούν στην Κύπρο τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους στον Έφορο όπου με τη σειρά του θα την προωθήσει στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής για να εξεταστεί κατά πόσο ο/η αιτητής/αιτήτρια πληροί τα κριτήρια (α) για εγγραφή στο ανάλογο Μητρώο και (β) για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε ένα ή τέσσερα χρόνια.

Ο Έφορος του Συμβουλίου ο οποίος δια Νόμου θα πρέπει να είναι Νοσηλευτής, είναι επιφορτισμένος με τη διατήρηση των Μητρώων αλλά και τη δημοσίευση του καταλόγου των μελών που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα κάθε χρόνο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Κύριο Μέρος, Τμήμα Β). Στην Επίσημη Εφημερίδα (Κύριο Μέρος, Τμήμα Α) δημοσιεύονται τυχόν προκηρύξεις για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα/ οργανισμούς δημοσίου δικαίου και στον εγχώριο τύπο δημοσιεύονται προκηρύξεις για τυχόν προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα.

Έφορος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής είναι η κα Μαρία Ευαγγέλου, Λειτουργός Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 22605404
Τηλεομοιότυπο: 22605528
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: registrar_cynmc@moh.gov.cy

Υπουργείο Υγείας
Έφορος Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
1448 Λευκωσία
ΚύπροςNo documents found


Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Ασφαλές Διαδίκτυο

Υγεία ΕΕ