ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επισκέπτριες Υγείας
Οι Επισκέπτριες/τες Υγείας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις ασχολούνται είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.


Ο ρόλος των επισκεπτριών/τών υγείας
Υπηρεσίες Επισκεπτριών Υγείας στην Κύπρο_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας