Ιατρικές Υπηρεσίες

Ιστορικό

Περιγραφή της Υπηρεσίας

1. Προσωπικό - Στελέχωση

Τα ασθενοφόρα, στελεχώνονται από οδηγό ασθενοφόρου, ο οποίος ανήκει στο ωρομίσθιο προσωπικό και νοσηλευτή από το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). To ασθενοφόρο στα Αγροτικά Κέντρα Υγείας (ΑΚΥ), λειτουργεί με νοσηλευτή του Κέντρου και εθελοντή οδηγό. Εξαίρεση αποτελούν τα ΑΚΥ Πύργου και Ευρύχου όπου εργοδοτείται μόνιμος οδηγός. Οι οδηγοί ασθενοφόρων του Υπουργείου Υγείας ανέρχονται στους 84. Οι εθελοντές οδηγοί ασθενοφόρων ανέρχονται στους 17.

2. Οχήματα – Εξοπλισμός

Τα ασθενοφόρα οχήματα και ο εξοπλισμός βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα και βελτιώνονται συνεχώς. Με βάση τη Μελέτη Βιωσιμότητας (Απρίλης 2005) ο αναγκαίος αριθμός ασθενοφόρων οχημάτων για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών παγκύπρια με τη σημερινή δομή είναι 65. Επιπρόσθετα, στην μελέτη γίνεται εισήγηση όπως υπάρξει τακτική ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων με αγορά 7-8 οχημάτων το χρόνο.

3. Σταθμοί Ασθενοφόρων

Σήμερα λειτουργούν 9 σταθμοί Ασθενοφόρων με περίπου 15 ομάδες σε εικοσιτετράωρη βάση.
Οι Σταθμοί των ασθενοφόρων που υπάρχουν στη Κύπρο κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:

  • Σταθμοί σε Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) σε 24ωρη Βάση
(Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Πόλη, Κυπερούντα, Παραλίμνι)
  • Ανεξάρτητοι Σταθμοί σε 24ωρη Βάση
(Κέντρο Λευκωσίας, Κοφίνου, Λινόπετρα)
  • Σταθμοί ΑΚΥ (Ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου)
(Ευρύχου, Πεδουλάς, Παλαιχώρι, Κάμπος, Πύργος, Αγρός, Όμοδος, Πλάτρες, Παναγιά, Λεύκαρα).

4. Επικοινωνίες – Συντονισμός

Υπάρχει Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων Ασθενοφόρων (ΚΕΚΑ) για τις Υπηρεσίες Επείγουσας Διάσωσης του Υπουργείου Υγείας το οποίο λειτουργεί σε εγκατασταάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το Κέντρο συντονίζει, στο παρόν στάδιο, τη διακίνηση των ασθενοφόρων της Επάρχιας Λευκωσίας και προβλέπεται να επεκταθεί σταδιακά την λειτουργία του ώστε να καλύπτει ολοκληρη την Κύπρο.
Η επικοινωνία μεταξύ Κέντρου / Σταθμού και Ασθενοφόρου γίνεται με τη χρήση ασυρμάτου. Για την υποστήριξη του εξοπλισμού της ασύρματης επικοινωνίας υπάρχουν 11 αναμεταδότες εγκατεστημένοι Παγκύπρια.

5. Κλήσεις

Οι κλήσεις για ασθενοφόρο λαμβάνονται τηλεφωνικά μέσω των πιο κάτω διαδικασιών:
  • Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων της Αστυνομίας: Οι κλήσεις γίνονται στα τηλέφωνα 199 ή 112 και από εκεί προωθούνται στο ΚΕΚΑ στα ΤΑΕΠ, στα Νοσοκομεία ή στα ΑΚΥ.
  • Απευθείας στο ΚΕΚΑ, στα ΤΑΕΠ
  • Μέσω, του τηλεφωνικού Κέντρου του Νοσοκομείου
  • Στους Σταθμούς Ασθενοφόρου Λινόπετρας και Κοφίνου μεταβιβάζονται από τα Νοσοκομεία Λεμεσού και Λάρνακας
  • Στο Σταθμό του Κέντρου Λευκωσίας από το ΚΕΚΑ

6. Διοικητική Δομή

Τα ασθενοφόρα υπάγονται στη διεύθυνση του κάθε Νοσοκομείου. Από το 1991 το Υπουργείο Υγείας είχε αποσπάσει Νοσηλευτικό Λειτουργό, ο οποίος έτυχε ειδικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό και εκτελεί ειδικά καθήκοντα για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας ασθενοφόρων. Στο διάστημα αυτό έχουν τεθεί οι βάσεις για την ορθολογιστική λειτουργία της Υπηρεσίας και έχουν επέλθει βασικές αλλαγές σε ορισμένους τομείς, στο βαθμό που επέτρεπαν οι συνθήκες, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το 2004 λόγω αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας αποσπάστηκε και δεύτερος λειτουργός.


Back To Top