Ιατρικές Υπηρεσίες

Προσωπικό

Τα ασθενοφόρα, στελεχώνονται από οδηγό ασθενοφόρου, ο οποίος ανήκει στο ωρομίσθιο προσωπικό και νοσηλευτή από το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). To ασθενοφόρο στα Αγροτικά Κέντρα Υγείας (ΑΚΥ), λειτουργεί με νοσηλευτή του Κέντρου και εθελοντή οδηγό. Εξαίρεση αποτελούν τα ΑΚΥ Πύργου και Ευρύχου όπου εργοδοτείται μόνιμος οδηγός. Οι οδηγοί ασθενοφόρων του Υπουργείου Υγείας ανέρχονται στους 84. Οι εθελοντές οδηγοί ασθενοφόρων ανέρχονται στους 17.


Back To Top