Ιατρικές Υπηρεσίες

Πρώτες Βοήθειες

Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 22 604011
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 25 801195
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 24 800369
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 26 306100
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου 23 200200
Νοσοκομείο Κυπερούντας 25 806700
Νοσοκομείο Πόλης 26 821811Αλγόριθμοι Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

1. Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

2. Βασική ΚΑΡΠΑ με χρήση Αυτόματου Εξωτερικου Απινιδωτή

3. Βασική ΚΑΡΠΑ σε Νεογνά

4. Βασική ΚΑΡΠΑ σε Παιδιά

5. Προχωρημένη / Εξιδικευμένη ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες

6. Προχωρημένη / Εξιδικευμένη ΚΑΡΠΑ σε παιδιά


Back To Top