Ιατρικές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Για την Υπηρεσία Ασθενοφόρων

Τηλεφ.: + 357 22 604031
Τηλεομ.: + 357 22 603142
Email: ambserv@mphs.moh.gov.cy


Για την Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Τηλεφ. : + 357 22 605601
Τηλεομ.: + 357 22 434451
E-mail:
an.agrotou@cytanet.com.cy


Back To Top