ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Υπουργείου Υγείας αποτελεί την εμπροσθοφυλακή των Υπηρεσιών άμεσης παρέμβασης και φροντίδας στο σύστημα υγείας.

Η αποστολή της είναι η παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε τραυματίες ή ασθενείς στη σκηνή του ατυχήματος, ή στον τόπο προσβολής τους από μια ξαφνική ασθένεια και η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά τους στο κοντινότερο καταλληλότερο Νοσοκομείο.
Όταν απειλείτε η ζωή η υγεία ενός ατόμου από ασθένεια η από βίαιους εξωτερικούς παράγοντες η παροχή επείγουσας και κατάλληλης φροντίδας υγείας είναι σωτηρία.
H αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών είναι ζήτημα υψίστης σημασίας για την αξιοπιστία κάθε συστήματος υγείας. Οι πολίτες έχουν αναφαίρετο δικαίωμά τους την κρατική προστασία από κάθε αιφνίδια απειλή για τη ζωή τους.

Ένα καλά οργανωμένο σύστημα που αποτελεί την αλυσίδα επιβίωσηςθα πρέπει να κινητοποιείται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο από τον τόπο του συμβάντος έως τον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό όπου και διακομίζεται ο αιφνιδίως πάσχων.

Η αλυσίδα επιβίωσης ξεκινά από τη στιγμή της λήψης της κλήσης την αναγνώριση του επείγοντος με πρόσβαση του πολίτη και άμεση ενεργοποίηση του συστήματος καθώς και παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας στο τόπο του συμβάντος, αναζωογόνηση, σταθεροποίηση και μεταφορά στον κοντινότερο και καταλληλότερο ιατρικό κέντρο.

Back To Top