Χαιρετισμός

Σας καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Με τα σημερινά δεδομένα, το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των συστήματος υγείας, είναι αδίρητη η ανάγκη επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών. Η πρόοδος στον τομέα της υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων συνέβαλαν στη σταθερή βελτίωση της κατάστασης της υγείας των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα ΙΥΥΔΥ επενδύει συνεχώς σε νέες υπηρεσίες υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Με τον κατάλληλο σχεδιασμό και την λειτουργία της Ιστοσελίδας του Τμήματος ΙΥΥΔΥ, στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού τόσο για θέματα Δημόσιας Υγείας όσο και για τον κύκλο εργασιών των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και φιλοδοξώντας ταυτόχρονα να καλύψουμε επάξια το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα.


Back To Top