Ιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Ασθενοφόρων

Η αποστολή της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων είναι η παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης σε τραυματίες ή, άτομα που ασθένησαν ξαφνικά, σε οποιοδήποτε μέρος και κατώ από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η έγκαιρη μετάβαση του ασθενοφόρου, η διατήρηση του στη ζωή, η βελτίωση της υγείας του και η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά του στο εκάστοτε Νοσοκομείο είναι μέσα στους πρωταρχικούς στόχους της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Μεταφέρονται επίσης ασθενείς από και προς τα Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές και γηροκομεία και επιπλέον προσφέρεται κάλυψη για διάφορες αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις

Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχει στη δύναμη του 50 ασθενοφόρα οχήματα τόσο για επείγουσες όσο και για γενικής χρήσης κλήσεις. Ένα ασθενοφόρο είναι ειδικά διαρρυθμισμένο για την τοποθέτηση ειδικής θερμοκοιτίδας για τη μεταφορά νεογνών και ένα για την μεταφορά παραπληγικών. Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διαθέτει ειδικό όχημα Μονάδας Επείγουσας Διάσωσης. Τα ασθενοφόρα σταθμεύουν στα 8 Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των Νοσοκομείων, στην Κοφίνου, Λινόπετρα και σε ακόμα 10 Αγροτικά Κέντρα Υγείας.

Κάθε ασθενοφόρο σε αποστολή στελεχώνεται με 1 Νοσηλευτή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από ιατρό.

Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης της, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων έχει εγκαθιδρύσει το Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων Ασθενοφόρων (ΚΕΚΑ) που εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Back To Top