Ιατρικές Υπηρεσίες

Ανακοινώσεις

Το έργο της πρόληψης και αγωγής υγείας διεξαγάγεται κατά κύριο λόγο από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Οι Υπηρεσίες αυτές στελεχώνονται από ιατρούς με ειδικότητα στη Κοινοτική Ιατρική - Υγειονολογία, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες και η Υπηρεσία Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού. Πολλές δραστηριότητες πρόληψη και προαγωγής της υγείας αναπτύσσονται επίσης στα πλαίσια των διαφόρων ειδικοτήτων, είτε πάνω σε συστηματική βάση, όπως για παράδειγμα ο πληθυσμιακός έλεγχος για καρκίνο του μαστού, είτε περιστασιακά στα πλαίσια διαφόρων διαφωτιστικών εκδηλώσεων.

Σηματνικός επίσης είναι και ο περιστασιακός προληπτικός έλεγχος για την υγεία (π.χ. έλεγχος αρτηριακής πίεσης, αναλύσεις αίματος) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.  • Back To Top