Ιατρικές Υπηρεσίες

Νοσοκομεία

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
Τηλέφωνο: 112
Τηλέφωνο: 199

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Νοσοκομείο Λευκωσίας
Τηλέφωνο: 22603000

Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Τηλέφωνο: 22801400

Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου ΙΙΙ
Τηλέφωνο: 22405000

Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Τηλέφωνο: 25305333

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Τηλέφωνο: 25801100

Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
Τηλέφωνο: 24304312

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
Τηλέφωνο: 24800500

Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Τηλέφωνο: 26803100

Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
Τηλέφωνο: 23200000

Νοσοκομείο Κυπερούντας
Τηλέφωνο: 25532021

Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς
Τηλέφωνο: 26321431Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ωρες Λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων Λευκωσίας.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ωρες Λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων Αμμοχώστου.doc


Back To Top