Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGOΑνθελονοσιακή Εργασία (28/02/2020 02:12:21 μμ)
Ασφάλεια Πόσιμου Νερού (08/02/2021 03:15:49 μμ)
Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές (ΔΚΔ) (10/01/2018 01:23:14 μμ)
Εξέταση παραπόνων που αφορούν Περιβαλλοντική Υγιεινή (06/11/2018 11:02:28 πμ)
Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας (10/01/2018 02:21:49 μμ)
Ηλεκτρονικα τσιγαρα και περιέκτες επαναπληρωσης - Υποχρεώσεις Κατασκευαστών, Εισαγωγέων, Μεταπωλητών (11/02/2022 09:09:45 πμ)
Καπνικά Προϊόντα - Υποχρεώσεις Κατασκευαστών, Εισαγωγέων και Μεταπωλητών (01/03/2023 09:05:34 πμ)
Καπνικά Προϊόντα, Ηλεκτρονικά Τσιγάρα - Καταχώρηση επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν, διακινούν ή διανέμουν επιχειρήσεων που παράγουν - διακινούν μέσω άλλου Κράτους Μέλους προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, φυτικά προϊόντα για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, στο μητρώο της Υγειονομικής Υπηρεσίας (08/02/2021 03:19:07 μμ)
Καπνικά Προϊόντα: Έγκριση προειδοποιήσεων που θα πρέπει να αναγράφουν στην σήμανση (24/05/2023 01:32:23 μμ)
Καπνικά προϊόντα και Ηλεκτρονικά Τσιγάρα: Υποχρέωση αναγραφής των προειδοποιήσεων στην Ελληνική και Τουρκική γλώσσα (18/06/2021 02:23:07 μμ)
Κατάλογός Φυσικών Μεταλλικών νερών, αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)και τις χώρες ΕΟΧ (19/01/2021 02:33:29 μμ)
Κατάλογος φυσικών/νομικών προσώπων που δήλωσαν στο EU Common Entry Gate (EU-CEG) ότι προτίθονται να εισάξουν στην Κύπρο προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης (04/12/2023 10:12:46 πμ)
Κομμωτήρια-Κουρεία (07/09/2018 02:14:48 μμ)
Μετάδοση Μολυσματικών Ασθενειών - Έλεγχος (17/10/2019 09:34:31 πμ)
Πόσιμο Νερό - Αξιολόγηση Μικροβιολογικών Παραμέτρων (17/10/2019 10:02:20 πμ)
Πόσιμο Νερό - Παρακολούθηση και έλεγχος της Ποιότητας (17/10/2019 10:01:46 πμ)
Πόσιμο Νερό - Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τον Έλεγχο της Ποιότητας (17/10/2019 10:03:12 πμ)Τελευταία Ενημέρωση στις:

14/10/2020 02:50:39 PM

 
Back To Top