Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGOΟι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νέας εναρμονισμένης νομοθεσίας για τα τρόφιμα γι’ αυτό και σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναπτύσσουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων. Πιο κάτω παρατίθενται κάποιες πληροφορίες αναφορικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται για τα τρόφιμα.Έγκριση Επιχειρήσεων (Αποθήκες) Τροφίμων / Υλικών και Αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ως Σημεία Ελέγχου στα οποία ισχύουν ενισχυμένοι / αυξημένοι έλεγχοι
Έγκριση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης (παρασκευή παγωτού με νωπό γάλα)
Έλεγχος εισαγόμενων τροφίμων και υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
Απαιτήσεις Υγιεινής για την Παραγωγή και Χρήση Πάγου στις Μονάδες Μαζικής Εστίασης και λοιπές Επιχειρήσεις Τροφίμων
Αποτελέσματα έρευνας Ευρωβαρόμετρου αναφορικά με το ενδιαφέρον των πολιτών για την ασφάλεια των τροφίμων και την ευαισθητοποίηση και τις αντιλήψεις για τους κινδύνους που συνδέονται με τη διατροφή
Ασφάλεια τροφίμων στην Κύπρο
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα
Διαφάνεια και Επικοινωνία στην Ασφάλεια και Ποιότητα των Τροφίμων από τις Αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου (Transparency and Communication in the Food Safety and Quality by the Competent authorities of the Cyprus Ministry of Health)
Ενημερωτικό Δελτίο για την Έναρξη Χρήσης του Συστήματος Traces NT για τις Εισαγωγές Τροφίμων Μη Ζωικής Προέλευσης που καλύπτονται από κοινό Υγειονομικό Έγγραφο Εισόδου (Πρώην Κοινό Έγγραφο Εισόδου)
Επεξηγηματικό κείμενο για την προσφορά ελαιολάδου ή/και λαδιού σαλάτας από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης προς τους καταναλωτές
Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT) σε σχέση με τα τρόφιμα
Καθορισμός ορίων μέγιστης περιεκτικότητας THC (τετραυδροκανναβινόλης) και CBD (κανναβιδιόλης) σε τρόφιμα
Καταχώρηση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων
Κυκλοφορία Συμπληρωμάτων Διατροφής στην Κυπριακή Δημοκρατία
Λειτουργία Καταστήματος Συμπληρωμάτων Διατροφής
Μεταποιημένες τροφές με βάση τα Δημητριακά και Παιδικές Τροφές για Βρέφη και Νήπια
Νεωτεριστικά τρόφιμα
Ο περί υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων πάνω ή μέσα στα τρόφιμα κανονισμοί του 2001 ΚΔΠ 462/2001, οι οποίοι τροποποιήθηκαν με τις ΚΔΠ 462/2001, 775/2003, 168/2004, 486/2004, 636/2004 & 136/2005
Οδηγίες προς τις επιχειρήσεις τροφίμων για συμμόρφωση όσον αφορά την ονομασία και περιγραφή των κονσερβών τόνου
Οδηγίες προς τους Υπεύθυνους των Επιχειρήσεων Τροφίμων για Μέτρα Προφύλαξης κατά της Εξάπλωσης του νέου Κορωνοϊού COVID-19
Οδηγίες προς τους καταναλωτές για την ασφάλεια των τροφίμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
Οι περί αρτυμάτων στα τρόφιμα κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 276/2002)
Παρασκευάσματα για Βρέφη και Βρέφη Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας
Πληροφορίες για το ακρυλαμίδιο, τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωση αυτού, και τρόποι μείωσης των επιπέδων του στα τρόφιμα.
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Πώληση Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων
Σήμανση Μελιού υποχρεωτικές ενδείξεις και προϋποθέσεις
Σήμανση Τροφίμων KAN 1169/2011
Σήμανση των Τροφίμων - Ενημερωτικό Φιλμάκi
Σύνοψη των αλλαγών στη νομοθεσία σήμανσης τροφίμων που εισάγονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011
Σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF)
Σταδιακή απαγόρευση της χρήσης του πρόσθετου τροφίμων E171 (διοξείδιο του τιτανίου) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγκεκριμένες απαιτήσεις στη σήμανση (προέλευση) που αφορούν το μέλι
Συμπληρώματα διατροφής
Συνοριακοί Σταθμοί - Πρώτα Σημεία Εισόδου - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 284/2011
Συνοριακοί Σταθμοί Ελέγχου και Σημεία Ελέγχου για τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης - Κανονισμός (ΕE) 2017/625 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1014
Τρόφιμα που προορίζονται για χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων Θερμίδων για Απώλεια Βάρους
Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή
Υλικά και Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα
Υποβολή παραπόνων από καταναλωτές σε σχέση με τρόφιμα
Υποχρέωση αναγραφής των υποχρεωτικών ενδείξεων της σήμανσης των τροφίμων στην Ελληνική γλώσσα
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα που πωλούνται εξ αποστάσεως, στην Ελληνική γλώσσα
Φυσικά Μεταλλικά Νερά
Χημική Ασφάλεια των Τροφίμων Ποικίλες Ουσίες
Τελευταία Ενημέρωση στις:

10/01/2018 10:27:19 AM

 
Back To Top