Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεργάζονται στενά με τις Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων Υπηρεσίες άλλων Κρατών Μελών και της Ε.Ε. όπως για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, European Food Safety Authority (EFSA), τον Ελληνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Food Safety Authority of Ireland (FSAI) και Food Standards Agency U.K.(FSA).

EFSA (European Food Safety Authority)
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm


ΕΦΕΤ (Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων)
http://www.efet.gr/


FSAI (Food Safety Authority of Ireland)
http://www.fsai.ie/


FSA (Food Standards Agency U.K.)
http://www.food.gov.uk/
Back To Top