Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO2018-01-10 Επεξηγηματικό κείμενο Κανονισμών για το Ξίδι
2018-01-10 Νομοσχέδιο με τίτλο «Οι περί της Παρασκευής, Σύστασης Επισήμανσης, Παρουσίασης και Διάθεσης του Ξυδιού και του Διαλύματος Οξικού Οξέως Κανονισμοί του 2016» μετά από τη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης 10.10.2016
2018-01-10 Προσχέδιο των περί της Εφαρμογής των Ενωσιακών Διατάξεων για την Παροχή Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμών του 2016-Επεξηγηματικό κείμενο
2018-01-10 Προσχέδιο των περί της Εφαρμογής των Ενωσιακών Διατάξεων για την Παροχή Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμών του 2018-Προσχέδιο Κανονισμών
2018-01-10 Σύνοψη των συνεισφορών για τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου οι περί της Παρασκευής, Σύστασης, Επισήμανσης, Παρουσίασης και Διάθεσης του Ξιδιού Κανονισμοί 2016
2019-03-19 Δημόσια Διαβούλευση για αξιολόγηση της Ενωσιακής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα - Δελτίο Τύπου
2019-03-19 Δημόσια Διαβούλευση για αξιολόγηση της Ενωσιακής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα - Ερωτηματολόγιο
2019-03-19 Δημόσια Διαβούλευση για αξιολόγηση της Ενωσιακής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα - Επιστολή
2020-07-14 Διαβούλευση αναφορικά με το προσχέδιο του περί Τροποποίησης Παραρτήματος των περί Μελιού Κανονισμών του 2004 και 2015, Διάταγμα του 2020, το οποίο προβλέπει ελάχιστα ποσοστά γυρεόκοκκων σε μέλι θυμαριού και μέλι πορτοκαλιάς
2022-05-03 Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2022"
2022-12-05 Δημόσια Διαβούλευση προσχεδίου Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022»


Back To Top