ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 

Κλινικές/Τμήματα


Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λειτουργούν οι Κλινικές και τα Τμήματα που αναφέρονται πιο κάτω. Δίπλα από κάθε εξωτερικό ιατρείο/θάλαμο νοσηλείας/τμήμα/εργαστήριο αναφέρεται το επίπεδο (όροφος) στο οποίο βρίσκεται.


Λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες και το έργο της κάθε Κλινικής/Τμήματος μπορείτε να βρείτε στην Ετήσια Έκθεση.

Εξωτερικά Ιατρεία
Επίπεδο
Θάλαμοι Νοσηλείας
Επίπεδο
Αλλαγές Πληγών
0
Αγγειοχειρουργικός και Καρδιοθωρακοχειρουργικός
2
Αγγειολογικό
0
Αιματολογικός
3
Αιματολογία
0
Γενική Χειρουργική Α
1
Ακοολογία
1
Γενική Χειρουργική Β
1
Γαστρεντερολογία
1
Καρδιολογικός
3
Γενική Χειρουργική
0
Καρδιολογική Εντατική Μονάδα
2
Δερματολογία
0
Καρδιοθωρακοχειρουργικός
2
Διαβητολογία
1
Κέντρο Ψυχικής Υγείας
0
Διαιτολογία
1
Κέντρο Νωτιομυελικών Βλαβών (Παραπληγικό)
0
Θωρακοχειρουργική
0
Μεταμοσχευτικός
1
Ιατρείο Πόνου
0
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
1
Ιατρείο Προσωπικού/Επαγγελματικής Υγείας
0
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
2
Καρδιολογία
1
Νευροχειρουργικός
2
Καρδιαγγειακή Χειρουργική
0
Νεφρολογικός
1
Κέντρο Μαστού
1
Ογκολογικός
1
Κλινική Θυρεοειδούς
1
Ορθοπεδικός Α
2
Κλινική Καταγμάτων
1
Ορθοπεδικός Β
2
Λογοθεραπεία
1
Ουρολογικός
1
Μεταμοσχευτική
1
Παθολογικός Α
3
Νευρολογία
1
Παθολογικός Β
3
Νευροφυσιολογία
1
Πλαστική Χειρουργική/Εγκαυμάτων
2
Νευροχειρουργική
0
Πνευμονολογικός
4
Ογκολογία
-1
Πυρηνική Ιατρική
4
Οδοντιατρική
0
Στοματογναθοπροσωποχειρουργικός
4
Ορθοπεδική
1
Ωτορινολαρυγγολογικός
4
Ουρολογία
1
Οφθαλμολογία
0
Παθολογία
1
Πλαστική Χειρουργική/Εγκαύματα
0
Πνευμονολογία
0
Ρευματολογία
0
Στοματογναθοπροσωποχειρουργική
0
Ωτορινολαρυγγολογία
1
Τμήματα/Εργαστήρια
Επίπεδο
Άλλες Υπηρεσίες
Επίπεδο
Αγγειολογικό
1
Αλλαγή δημογραφικών στοιχείων
1
Αιμοκάθαρση
1
Διοίκηση
1
Αιμοληψία
0
Εγγραφή ασθενών/Ιατρικό Αρχείο
0
Ακτινολογικό
1
Ιατροσυμβούλια Πρωτοβάθμια-Επαρχιακού Ιατρικού Λειτουργού
2
Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών
1
Ιατροσυμβούλια-Επιδότηση ασθενών στο εξωτερικό
2
Ενδοσκοπήσεις
1
Ιατροσυμβούλια-Για απόκτηση αναπηρικού οχήματος
2
Επεμβατική Καρδιολογία
2
Ιατρικά Πιστοποιητικά
1
Ιατρική Φυσική
0
Λογιστήριο
1
Ιστοπαθολογικό
2
Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών
1
Κέντρο Αίματος
1
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
0
Κυτταρολογικό
2
Τιμολογήσεις/Ταμείο
0
Μικροβιολογικό
2
Νεκροτομείο/Ιατροδικαστική Υπηρεσία
1
Πυρηνική Ιατρική/Ραδϊοισότοπα
1
Τράπεζα Αίματος
1
Υδροθεραπεία
0
Φαρμακείο
0
Φυσιοθεραπεία
0
Χειρουργεία
2
Χειρουργεία Ημέρας
1
Χημείο
2

Back To Top