ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 

Δικαιώματα των Ασθενών


Α) Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας υπάρχει Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών στην οποία οι ασθενείς και επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εξυπηρέτησή τους.


Το γραφείο της Λειτουργού βρίσκεται στο Επίπεδο 1, αριστερά της κεντρικής εισόδου και προς τα εξωτερικά ιατρεία.

Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών: κα Ανδρούλλα Ιωάννου, Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλέφωνο: 22603545Β) Σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα από τη Λειτουργό Δικαιωμάτων Ασθενών, παραπέμπονται για εξέταση στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών (Ε.Ε.Π.Α.).Αποστολή των Επιτροπών Εξέτασης Παραπόνων (Ε.Ε.Π.) είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση και η διασφάλιση του έμπρακτου σεβασμού των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου προσφεύγει σε παροχέα φροντίδας υγείας ή ιατρικό ίδρυμα περιλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα.Λειτουργεί μια πενταμελής Επιτροπή τετραετούς θητείας σε κάθε επαρχία και στεγάζεται στα κατά τόπους κρατικά ιατρικά ιδρύματα. Οι Επιτροπές είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση παραπόνων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε δεύτερο βαθμό παραπόνων που αφορούν στα κρατικά νοσοκομεία και είτε διαβιβάζονται σε αυτές από το Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών, είτε αφορούν παράπονα ασθενών που δεν ικανοποιήθηκαν από την απόφαση του Λειτουργού. Οι αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται γραπτώς στον ασθενή και στον επηρεαζόμενο παροχέα υγείας.Η παρέμβαση των συνιστώμενων Επιτροπών προβλέπεται να καταστεί ιδιαίτερα ουσιαστική. Ο ρόλος του Σώματος είναι η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς αλλά και η διερεύνηση και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων, η καταγραφή παθογόνων αιτίων, η διατύπωση των προβλημάτων και η εισήγηση πρόσφορων και κυρίως βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπισή τους. Επομένως, βασικός στόχος τους Σώματος είναι να καταστεί συμμέτοχος και συντελεστής αλλαγής στην προσπάθεια για την αναδόμηση του συστήματος υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους πιο κάτω:κα Γιαννούλλα Κυριακίδου, Πρόεδρος

κος Κυριάκος Χανίδης, Μέλος

κα Λουίζα Μαυρομμάτη, Μέλος

κα Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού, Μέλος

κος Μάριος Μαρκουλλής, ΜέλοςΓραμματέας Επιτροπής: κα Ελπίδα Νεοφύτου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλέφωνο: 22603680Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑσθενούςΔικαιώματα:


 • Προστασία των προσωπικών του δεδομένων και σεβασμός της προσωπικότητας και αξιοπρέπειάς του.
 • Σεβασμός στις προσωπικές του επιλογές ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας και φύλου.
 • Πλήρης πληροφόρηση για τη διάγνωση και θεραπεία του και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τον αφορούν.
 • Πληροφόρηση για την ταυτότητα των λειτουργών υγείας που του προσφέρουν υπηρεσίες.
 • Πληροφόρηση για τυχόν ακυρώσεις ραντεβού ή θεραπείας.
 • Δικαίωμα άρνησης θεραπείας μετά από πληροφόρηση που του είναι κατανοητή.
 • Πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο.
 • Συνοδεία συγγενικού του προσώπου ή και φίλου κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο.
 • Προϋπόθεση για παροχή φροντίδας υγείας είναι η συγκατάθεση του ασθενούς.
 • Αξιοπρεπής μεταχείριση κατά τη διάρκεια παροχής φροντίδας υγείας.Υποχρεώσεις:


 • Προσκόμιση της κάρτας νοσηλείας κατά την εγγραφή.
 • Έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων.
 • Γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν το ιατρικό του ιστορικό, τη φαρμακευτική του αγωγή και γενικά ό,τι αφορά την υγεία του.
 • Επιβεβαίωση ότι κατανοεί όλες τις πληροφορίες που του δίνονται και αφορούν την υγεία του.
 • Εφαρμογή των οδηγιών που του δίνονται από τους λειτουργούς του νοσοκομείου.
 • Ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση άρνησης θεραπείας μετά από την πλήρη ολοκληρωμένη και κατανοητή πληροφόρηση.
 • Ενημέρωση ιατρού ή νοσηλευτή για προβλήματα ή αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του.
 • Συνεργασία ή κατανόηση όταν παρουσιάζεται ανάγκη αλλαγής δωματίου ή/και τμήματος.
 • Σεβασμός και ευγένεια στο προσωπικό του νοσοκομείου και στους υπόλοιπους ασθενείς.
 • Σεβασμός προς τους χώρους, τον εξοπλισμό και την επίπλωση του νοσοκομείου.
 • Τήρηση των Περί Καπνίσματος Κανονισμών του νοσοκομείου.
 • Τήρηση των κανονισμών του νοσοκομείου για το επισκεπτήριο.

Back To Top