Επικοινωνία  

Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Διανύουμε την εποχή των μεγάλων προκλήσεων στον ευρύτερο τομέα της υγείας και στον χώρο της Νοσηλευτικής.

Παρακολουθώντας τους τελευταίους μήνες την πορεία της πανδημίας COVID -19, που αναμφίβολα συγκλόνισε και έφερε πέρα από τα ''όρια'' της, παγκόσμια την υγειονομική κοινότητα. Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς στην παραδοχή ότι τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, σε μια τόσο μεγάλης δυναμικής κρίση, ανταποκρίθηκαν κατά προτεραιότητα λόγω της επάρκειας των επαγγελματιών υγείας.

Υποχρέωση όλων μας είναι να αφουγκραστούμε τα μηνύματα και να θωρακίσουμε το κράτος μας, καθώς και το Γενικό Σύστημα Υγείας. Ένα σύστημα υγείας, όμως, για να είναι ποιοτικό, χρειάζεται να ελέγχεται για την επαγγελματική επάρκεια των στελεχών του, τα οποία θα πρέπει να τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης εναρμονισμένα με τις σύγχρονες αρχές της επιστήμης τους.

Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, ως το αρμόδιο Σώμα διαφύλαξης και αναβάθμισης της νοσηλευτικής και μαιευτικής επαγγελματικής άσκησης στην Κύπρο, είναι αρωγός και θεματοφύλακας του Νοσηλευτικού και Μαιευτικού κλάδου.

Εργάζεται στη βάση επιστημονικών κριτηρίων και αρχών, ώστε οι νοσηλευτές και οι μαίες της Κύπρου να διατηρούν υψηλού επιπέδου προσόντα και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και θα συνεχίσει να εργάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αρτιότητα και ακεραιότητα του κλάδου, προς υπεράσπιση της δημόσιας υγείας.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, οι ειδικότητες και οι εξειδικεύσεις στον επιστημονικό τομέα της νοσηλευτικής και μαιευτικής είναι αυτά που καθορίζουν την ταυτότητα του επαγγελματία νοσηλευτή και μαίας και τη δυναμική συμβολή του σε κάθε σύστημα υγείας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο κρίνει ως άμεση και επιτακτική την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

Η άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, μέσω του διαδικτυακού χώρου, όλων των ενδιαφερομένων στηρίζει ταυτόχρονα τον συντονισμό της Κύπρου και του κλάδου με όλα όσα συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.


Θεοφανώ Παπαστεφάνου
Πρόεδρος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου


Back To Top