Κυπριακή Δημοκρατία
Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων

16. Αντίδοτα για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων


ID
Pharmaceutical product
ATC Code
Unit
Unit Size
Price level indicator
Route of Administration
Restrictions
1000273
Acetyl Cysteine 600mg capsV03AB23(T)Tabs/Caps
60
IV
OralΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
1000787
Acetylcysteine 2g injV03AB23Amp/Vial
1
II
Parenteral
1000630
Atropine Sulphate 1mg injA03BA01Amp/Vial
1
I
Parenteral
1001465
Bentonite Sterilised powdD04AXGram
100
IV
Topical
1000639
Calcium Gluconate 10% inj, 10mlA12AA03Amp/Vial
1
I
Parenteral
1000991
Charcoal Activated pd.orA07BA01Sachet
1
IV
Oral
1001126
Charcoal Activated 250-300mg tabA07BA01Tabs/Caps
100
II
Oral
1000722
Digoxin Spesific Antibody 38mg injC01AA05Amp/Vial
1
IX
Parenteral
1000769
Dimercaprol 200mg injV03AB09Amp/Vial
1
V
Parenteral
1000627
Flumazenil 0.5mg injV03AB25Amp/Vial
1
III
Parenteral
1001312
Ipecacuanha 1000mg/15ml tinctV03AB01Bottle
1
I
Oral
1000710
Naloxone Hydrochloride 0.04mg injV03AB15Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000784
Naloxone Hydrochloride 0.4mg injV03AB15Amp/Vial
1
I
Parenteral
1000800
Physostigmine Salicylate 2mg injV03AB19Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000579
Pralidoxime 200mg injV03AB04Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000923
Snake Venom Antisera 10ml injJ06AA03Amp/Vial
1
VI
Parenteral
1000717
Sodium Nitrite 300mg injV03AB08Amp/Vial
1
III
Parenteral
1001594
Sodium Thiosulphate 25g injV03AB06Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1002399
Sugammadex 200mg sol for injV03AB35Amp/Vial
1
VI
ParenteralΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΙΑΤΡ. ΕΙΔΙΚ.


No documents found