Κυπριακή Δημοκρατία
Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων