Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ανεπαρκή δεδομένα σχετικά με τη χρήση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών για τη θεραπεία του COVID-19

Η ειδική ομάδα COVID-19 του EMA (COVID-ETF) συμβουλεύει τους επαγγελματίες υγείας ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή είναι ευεργετικά για άτομα με COVID-19.
Αν και η ειδική ομάδα δεν βρήκε κινδύνους για την ασφάλεια από μελέτες μέχρι στιγμής, δεν μπορούσε να αποκλείσει την πιθανότητα βλάβης από τη χρήση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών σε ασθενείς με COVID-19 που έχουν φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου.
Η συμβουλή ακολουθεί μια ανασκόπηση των τρεχόντων στοιχείων εν μέσω αυξανόμενου ενδιαφέροντος για εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (π.χ. βουδεσονίδη, ciclesonide) για τη θεραπεία εξωτερικών ασθενών με COVID-19. ,
Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται γενικά για τη θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων στους πνεύμονες, όπως το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Απαιτούνται περισσότερες αποδείξεις από κλινικές δοκιμές για να αποδειχθούν τα οφέλη των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών σε άτομα με COVID-19.
Τα τρέχοντα στοιχεία από κλινικές δοκιμές υποστηρίζουν τη χρήση δεξαμεθαζόνης, ενός συστηματικού κορτικοστεροειδούς, σε ασθενείς με COVID-19. Τον Σεπτέμβριο του 2020, βάσει ισχυρών δεδομένων, ο EMA ενέκρινε τη χρήση στοματικής ή ενέσιμης δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με COVID-19 που χρειάζονται συμπληρωματική θεραπεία με οξυγόνο.
Ο EMA θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη χρήση φαρμάκων για τη θεραπεία ή την πρόληψη του COVID-19 με σκοπό την παροχή ενημερωμένων συστάσεων σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας στην ΕΕ.
Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης