Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Το Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με αφορμή την έξαρση κρουσμάτων εμπορίας και διάθεσης καταναλωτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν κανναβιδιόλη (CBD), πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ότι το Συμβούλιο Φαρμάκων σε συνεδρία του την 1η Ιουνίου 2022, έχει αποφασίσει την διατήρηση της κατάταξης των προϊόντων που περιέχουν κανναβιδιόλη ως φαρμακευτικά προϊόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου.

Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά, για να είναι σε θέση να κυκλοφορήσουν νόμιμα στη Δημοκρατία, απαιτείται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας δυνάμει του του πιο πάνω Νόμου και συνεπώς οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνει χονδρική πώληση και πώληση τους προς το κοινό χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, απαγορεύεται.

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης