Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Η κεντρική διαδικασία είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία αδειοδότησης που οδηγεί σε ένα κεντρικά αδειοδοτημένο προϊόν με μία μόνο άδεια κυκλοφορίας. Η διαδικασία αξιολόγησης συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) χρησιμοποιώντας εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και κατόπιν γνωμάτευσης από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP - Committee for Human Medicinal Products). Η κεντρική διαδικασία είναι υποχρεωτική για ορισμένα προϊόντα και προαιρετική για άλλα. Ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι επιλέξιμα για την κεντρική διαδικασία. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για προϊόντα βιοτεχνολογίας, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ορφανά φάρμακα και προϊόντα που περιέχουν νέες ουσίες με ένδειξη θεραπείας το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, καρκίνο, νευροεκφυλιστικές διαταραχές, διαβήτη, αυτοάνοσα νοσήματα και ανοσοανεπάρκειες και ιογενείς λοιμώξεις.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον EMA και την κεντρική διαδικασία διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: www.ema.europa.eu


Share