Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Επισημαίνεται στο κοινό ότι, προς το παρόν δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα διαδικτυακά φαρμακεία στην Κυπριακή Δημοκρατία

Περισσότερες Πληροφορίες για πλαστά- Ψευδεπίγραφα φαρμακευτικά προϊοντα

Περισσότερες Πληροφορίες για Αγορά φαρμακευτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου

Αγορά φαρμακευτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου-Κοινό Ευρωπαϊκό Λογότυπο

Στη σύγχρονη εποχή της πληροφόρησης και του διαδικτύου, παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό της προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Εντούτοις, το κοινό πρέπει να είναι ενημερωμένο και να γνωρίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Πώς μπορεί ο πολίτης να βεβαιωθεί ότι ένα διαδικτυακό φαρμακείο είναι νόμιμο και αξιόπιστο;

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι, εκτός αν αγοράζουν φαρμακευτικά προϊόντα από διαδικτυακά φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα, διατρέχουν τον κίνδυνο αγοράς ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών προϊόντων. Ο μόνος τρόπος για να βεβαιώνεστε ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα σας προέρχονται από ασφαλή και αξιόπιστη πηγή είναι να ελέγχετε το διαδικτυακό λογότυπο και το μητρώο εγγραφής του διαδικτυακού φαρμακείου στο οικείο κράτος μέλος.

Τα ψευδεπίγραφα φαρμακευτικά προϊόντα μπορεί να είναι αναποτελεσματικά, επιβλαβή, ή ακόμη και θανατηφόρα.

Τα ψευδεπίγραφα φαρμακευτικά προϊόντα είναι επικίνδυνα διότι δεν υπόκεινται στους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας όπως όλα τα αδειοδοτημένα φάρμακα και ως εκ τούτου μπορεί να έχουν:

· Ακατάλληλα συστατικά
· Εσφαλμένα συστατικά
· Καθόλου δραστικά συστατικά
· Ακατάλληλη δοσολογία συστατικών

Τα νόμιμα αδειοδοτημένα φαρμακευτικά προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και καλής ποιότητας. Υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις που ισχύουν για όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού. Όταν κάποιος λαμβάνει φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έχει αγοράσει μέσω διαδικτύου από μη αξιόπιστες πηγές, πιθανόν να διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του.

Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα (2011/62/ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει Κανονισμό Εφαρμογής (699/2014), ο οποίος καθορίζει το σχεδιασμό ενός κοινού λογοτύπου για τα νόμιμα διαδικτυακά φαρμακεία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, από την 1η Ιουλίου 2015 όλα τα νόμιμα διαδικτυακά φαρμακεία εντός της Ε.Ε (Ευρωπαϊκής Ένωσης) πρέπει να φέρουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Λογότυπο και να είναι καταχωρημένα σε μητρώο στον ιστότοπο του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την έδρα τους. Ο ιστότοπος του κράτους μέλους με υπερ-σύνδεσμο συνδέεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην οποία βρίσκονται καταχωρημένες όλες οι πληροφορίες για τα νόμιμα διαδικτυακά φαρμακεία τα οποία λειτουργούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ποια είναι η μορφή του Κοινού Ευρωπαϊκού Λογοτύπου


Τι εξυπηρετεί το Λογότυπο :

Το λογότυπο θα εμφανίζεται στους ιστότοπους όλων των φαρμακείων της ΕΕ που έχουν καταχωρηθεί σε μητρώο από την Αρμόδια Εθνική Αρχή. Ένα φαρμακείο, για να καταχωρηθεί στο μητρώο θα πρέπει να πληροί τους όρους που προβλέπονται από την Εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο. Στο λογότυπο υπάρχει η σημαία της οικείας χώρας. Στον ιστότοπο της Αρμόδιας Αρχής του κράτους μέλους μπορείτε να ελέγξετε κατά πόσο το συγκεκριμένο διαδικτυακό φαρμακείο είναι καταχωρημένο στο μητρώο.

Ο έλεγχος είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει πάντα να ακολουθείτε όταν αγοράζετε φαρμακευτικά προϊόντα μέσω διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να βεβαιώνεστε ότι το φαρμακείο από όπου αγοράζετε φαρμακευτικά προϊόντα έχει λάβει σχετική άδεια από Εθνική Αρχή του κράτους μέλους .

Βήμα-βήμα με στόχο την ασφάλεια

1. Εάν το φαρμακείο στο διαδίκτυο, από το οποίο αγοράζετε ένα φαρμακευτικό προϊόν έχει αναρτήσει το λογότυπο, τότε είναι εύκολο να ελέγξετε κατά πόσο είναι νόμιμο:
Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναζητάτε το λογότυπο.
2. Δεύτερον, πρέπει να κάνετε κλικ πάνω στο λογότυπο για να συνδεθείτε με τον ιστότοπο της Eθνικής Aρχής. Ελέγξτε αν το φαρμακείο υπάρχει στο σχετικό μητρώο.


Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι επιτρέπεται να αγοράζετε μόνο φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν Άδεια Κυκλοφορίας στη χώρα στην οποία ευρίσκεστε.

Επίσης, ανάμεσα στα κράτη μέλη δύναται να υπάρχει διαφορά σε σχέση με την κατάταξη των φαρμακευτικών προϊόντων και τους όρους της άδειας κυκλοφορίας (π.χ. συνταγογραφούμενα ή μη-συνταγογραφούμενα). Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε τη διαδικτυακή πύλη των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εγγεγραμμένα φαρμακευτικά προϊόντα στην Κύπρο https://www.phs.moh.gov.cy/web/guest/drug-searchΠώληση φαρμακευτικών προϊόντων εξ αποστάσεως στο κοινό

Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (ΚΕΦ.254)Λόγω υποχρεωτικής εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το άρθρο 19Ζ του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254) ορίζει τις προϋποθέσεις για την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων στο κοινό μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό 3(1) των Κ.Δ.Π.281/2000):
      «το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται μόνο δια χειρός φαρμακοποιού»

    Ως εκ τούτου:

    Στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα διαδικτυακά φαρμακεία και δεν επιτρέπεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου.

    Εξαιρούνται τα φάρμακα που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα του Νόμου.
Share