Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Φαρμάκων η πληρωμή των ισχύοντων τελών σχετικά με ρυθμιστικές διαδικασίες φαρμακευτικών προϊόντων είναι υποχρεωτική να γίνεται μέσω του συστήματος της JCC ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/merchants/4888/outlets/384/invoices/classified

Share