Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Αναφέρεται σε Άδεια Κυκλοφορίας (ΑΚ) με ισχύ αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τη διαδικασία για έκδοση Εθνικής ΑΚ μπορούν να ακολουθήσουν φαρμακευτικά προϊόντα που δεν κυκλοφορούν σε άλλα κράτη μέλη (κυρίως αιτήσεις για γενόσημα ή καθιερωμένης ιατρικής χρήσης φαρμακευτικά προϊόντα) καθώς και γραμμικές επεκτάσεις φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. διαφορετική δύναμη, οδός χορήγησης, φαρμακοτεχνική μορφή κ.λ.π.) που έχουν εγκριθεί μέσω εθνικής διαδικασίας.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον «Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών)» Νόμος του 2001(70(Ι)/2011) μέχρι το 2020.


Share