Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Αγαπητοί επισκέπτες,

Με αισθήματα χαράς σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία στην Κυπριακή Δημοκρατία φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης και καλλυντικών προϊόντων. Προς τούτο ευελπιστούν ότι η ιστοσελίδα αυτή θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, σημαντικό και πολύπλευρο εργαλείο ως προς το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα για την παροχή πληροφοριών, ανακοινώσεων αλλά και για άλλων διαδικτυακών εφαρμογών σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και στο γενικό κοινό.

Εύχομαι η περιδιάβαση στην ιστοσελίδα μας να είναι ευχάριστη και εποικοδομητική. Πρόθεσή μας είναι η συνεχής ενημέρωσή της προς παροχή έγκαιρης, έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας προς διασφάλιση της ταχείας και άριστης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Δρ. Έλενα Παναγιωτοπούλου

Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών

Share