Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

H Διεύθυνση Φαρμακοποιών και Φαρμακείων είναι αρμόδια για:

1. Την έγγραφή νέων ιδιωτικών φαρμακείων και διαγραφή όσων αναστέλλουν τη λειτουργία τους
2.Την τήρηση μητρώου φαρμακείων
3. Τον έλεγχο των ιδιωτικών φαρμακείων
4. Την έγγραφή/διαγραφή φαρμακοποιών και την τήρηση του μητρώου φαρμακοποιών
5. Την ετοιμασία και δημοσίευση διημερεύσεων και θερινών αδειών ιδιωτικών φαρμακείων

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης επίσης εμπίπτει και ο έλεγχος διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων και πρόδρομων ουσιών και η έκδοση των σχετικών αδειών εισαγωγής/εξαγωγής.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση