Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την αξιολόγηση αιτήσεων αύξησης ή μείωσης τιμής φαρμακευτικών προϊόντων, τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου τιμών και την ετοιμασία του Ετήσιου Τιμοκαταλόγου τον οποίο εκδίδουν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Την 1η Μαρτίου 2005 εφαρμόστηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα. Η νέα τιμολογιακή πολιτική βασίστηκε στις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων του London School of Economics (LSE) στους οποίους ανατέθηκε η διενέργεια σχετικής μελέτης καθώς και στις απόψεις των εμπλεκομένων μερών. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε σύστημα τιμολόγησης με βάση χώρες αναφοράς. Ο Τομέας Τιμολόγησης των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών δημιούργησε βάση δεδομένων με τις χονδρικές τιμές των φαρμάκων σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διαχωρίστηκαν σε ακριβές, μεσαίες και φθηνές. Κάθε φάρμακο τιμολογήθηκε με το μέσο όρο των χονδρικών τιμών μιας ακριβής, δυο μεσαίων και μιας φθηνής χώρας.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος τιμολόγησης μειώθηκαν οι τιμές 920 φαρμάκων κατά μέσο όρο σε ποσοστό της τάξης του 25%, ενώ οι τιμές των υπολοίπων παρέμειναν σταθερές.

Από 1η Ιουνίου 2006 έχει εκδοθεί νέος τιμοκατάλογος φαρμάκων εφαρμόζοντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αύξηση της χονδρικής τιμής φαρμάκων των οποίων η τιμή μειώθηκε με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής κατά Λ.Κ.£ 0,30 νοουμένου ότι η νέα χονδρική τιμή δεν υπερβαίνει τη λιανική τιμή του 2004. Επίσης η απόφαση επεκτείνεται για γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων η λιανική τιμή μπορεί να είναι μέχρι 80% των αντίστοιχων πρωτοτύπων, νοουμένου ότι το αιτείται ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος και η νέα λιανική τιμή που προκύπτει δεν υπερβαίνει τη λιανική τιμή του 2004. Ο τιμοκατάλογος περιέχει 2,195 φαρμακευτικά προϊόντα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση