Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Pills
covid19
yellow cardΝέα

  • - 20/01/2022 COVID-19: Νεότερα δεδομένα ασφάλειας παρέχουν διαβεβαιώσεις σχετικά με τη χρήση εμβολίων mRNA κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
  • - 19/01/2022 Νεότερα δεδομένα ασφάλειας διαβεβαιώνουν σχετικά με τη χρήση εμβολίων mRNA κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
  • - 17/01/2022 Απόσυρση Καλλυντικών απο Ευρώπη
  • - 12/01/2022 Προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι τα αδειοδοτημένα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19 παραμένουν αποτελεσματικά έναντι σοβαρής νόσου και νοσηλείας προκαλούμενης από την παραλλαγή Omicron
  • - 11/01/2022 Ο EMA λαμβάνει αίτηση για άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το Paxlovid (PF-07321332 και ritonavir) για τη θεραπεία ασθενών με νόσο COVID-19
  • - 10/01/2022 Απόσυρση Καλλυντικών απο Ευρώπη
  • - 03/01/2022 Έναρξη λειτουργείας του CTIS και εγγραφή στο OMS
  • - 03/01/2022 Έναρξη λειτουργείας του CTIS και εγγραφή στο OMS
  • - 30/12/2021 Απόσυρση Καλλυντικών απο Ευρώπη
  • - 21/12/2021 Nuvaxovid Εμβόλιο έναντι της νόσου COVID-19 (ανασυνδυασμένο, ανοσοενισχυμένο)