Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Έτος Νόμοι Αριθμός & Χρονολογία Νόμου, Κανονισμού Διατάγματος Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Τίτλος Συνοπτικός Σκοπός Σχόλια Σχετικά Αρχεία
2023 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) Κ.Δ.Π. 383/2023 Αρ. 5839, 1.12.2023, 2795-2801 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 89(6) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 5775, 3.2.2023 Κ.Δ.Π. 37/2023 Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΣ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2021 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) Κ.Δ.Π. 457/2021 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5626, 11.11.2021 περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) Διάταγμα του 2021 Καθορισμός Τελών αναφορικά με αιτήσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα Αντικατάσταση των Παραρτημάτων I, II, III, IV, IVα, και V των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) Κανονισμών. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 31.12.2004 20.2.2009. Κ.Δ.Π 88/2009 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2021 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 401 του 2021 5600, 24.9.2021 Ο Περι Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας Και Τιμών) Νομος του 2001 έως του 2020) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 89(6) Τα ειδικότερα κριτήρια και μεθόδοι τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2021 Οι Περί Φαρμακοποιών (σύλλογοι, πειθαρχία και ταμείο συντάξεων) Νόμοι 350/2021 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5580, 6.8.2021 Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ TAMEION ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13(1)(β) Δ.Π. 350-2021.pdf
2019 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 121 του 2019 5153, 12.04.2019, σ 849 Τροποποιητικό Επικυρωτικό Διάταγμα για τον Πίνσκα των Φαρμακευτικών Προϊόντων που χριεάζονται συνταγή Τροποποίηση του Παραρτήματος Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1959 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι The Pharmacy and Poisons Law Το αποικιακό κείμενο του Νόμου Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2019 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) Ν 3(Ι) του 2019 4682, 25.01.2019, σ. 5-6 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019 Υιοθέτηση του Κατ' Εξουσιδιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2019 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) Ν 2(1) του 2019 4682, 25.01.2019, σ. 3-4 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 Διορισμός εκπροσώπων των ex officio μελών του Συμβουλίου Φαρμάκων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2000 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 145(Ι) του 2000 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3446 02.11.2000 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 Ποικίλες τροποποιήσεις Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1993 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 33(Ι) του 1993 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 2805 02.07.1993 σ. 778 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 Εξουσία Συμβουλίου Δηλητηρίων για εξετάσεις Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1967 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 37 του 1967 ΕΕ Παρ. Ι Αρ. 588 21.07.1967 σ. 589-597 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967 Αντικατάσταση του Πρώτου Πίνακα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2008 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 97(Ι) του 2008 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4182 21.11.2008 σ. 765-770 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με της Οδηγία 2005/36/ΕΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2013 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 147(Ι) του 2013 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4718 27.09.2013 σ. 2228 Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου Διάταγμα του 2013 Για σκοπούς προσαρμογής με την Οδηγία 2013/25/ΕΕ Προσχώρηση της Κροατίας Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2008 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι ΚΔΠ 233 του 2008 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4283 13.06.2008 σ. 1837-1838 Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου Διάταγμα του 2008 Προσαρμογή με Οδηγία 2006/100/ΕΚ Προσχώρηση Ρουμανίας και Βουλγαρίας Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1995 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 61(Ι) του 1995 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 2985 30.06.1995 σ. 749 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 Δυνατότητα εγγραφής μη Κύπριου υπηκόου Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2015 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι ΚΔΠ 470 του 2015 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4915 31.12.2015 σ. 2745-2747 Οι περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για την Εγγραφή Φαρμακοποιού) Κανονισμοί του 2015 Εισαγωγή νέων κανονισμών για εξετάσεις εγγραφής φαρμακοποιού Κατάργηση των περί Δικαστικής Φαρμακευτικής (Forensic Pharmacy) Κανονισμών του 1963 όπως τροποποιήθηκαν από ΚΔΠ 68 του 1990 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2009 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι ΚΔΠ 347 του 2009 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4391 16.10.2009 Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου Διάταγμα του 2009 Προσαρμογή με τους τίτλους σπουδών της Ρουμανίας και Βουλγαρίας με βάση σχετικές Ανακοινώσεις της Επιτροπής Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2000 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι ΚΔΠ 280 του 2000 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3446 03.11.2000 σ. 1263-1264 Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και του Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000 Ωράρια λειτουργίας, διημερεύσεις και αργίες φαρμακείων Δεν δύνανται να εφαρμοσθούν λόγω Απόφασης Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Υπόθεση 568/2005 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2003 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 89(Ι) του 2003 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3738 18.07.2003 σ. 349-353 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 Για καλύτερη εφαρμογή των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ και 85/433/ΕΟΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι ΚΔΠ 389 του 2014 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4811 14.08.2014 σ. 1922 Διάταγμα για Επιθεωρητές Διάταγμα για Επιθεωρητές Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 128(Ι) του 2014 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4456 27.07.2014 σ. 827-830 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/62/ΕΚ αναφορικά με την πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό Μεταφορά αρμοδιότητας από Συμβούλιο Φαρμάκων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1962 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 1962 σ.446-454 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος του 1962 Μετάβαση στις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1989 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 28 του 1989 ΕΕ Παρ. Ι Αρ. 2388 03.03.1989 σ. 747-752 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 Συμβούλιο Φαρμακευτικής, Έφορος Φαρμακευτικής και Συμβούλιο Δηλητηρίων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2002 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 178(Ι) του 2002 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3638 27.09.2002 σ. 2800-2811 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 85/432/ΕΟΚ και 85/433/ΕΟΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1968 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι ΚΔΠ 562 του 1968 ΕΕ Παρ ΙΙΙ Αρ. 671 09/08/1968 σ. 601-640 Οι περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Κανονισμοί του 1968 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1979 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 16 του 1979 ΕΕ Παρ. Ι Αρ. 1503 16.02.1979 σ. 87 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να συστήσει την εγγραφή φαρμακοποιού που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2000 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι ΚΔΠ 281 του 2000 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3446 03.11.2000 σ. 1265-1270 Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000 Προδιαγραφές, ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 184(Ι) του 2004 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852 30/04/2004 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 Για καλύτερη εφαρμογή των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ και 85/433/ΕΟΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2015 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 83(Ι) του 2015 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4514 05.06.2015 σ. 920 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 Πρόνοια για εξετάσεις και επιβολή τελών αναφορικά με την εγγραφή φαρμακοποιού Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2010 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι ΚΔΠ 438 του 2010 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4458 05.11.2010 σ. 2439-2440 Οι περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 Αλλαγή Τέλους εγγραφής Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) Ν 156(Ι) του 2020 4786, 13.11.2020, σ. 663-667 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποιποιτικός) Νόμος του 2020 Υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΕ) 536/2014 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1983 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 67(Ι) του 1983 ΕΕ Παρ. Ι Αρ. 1898 29.10.1983 σ. 911 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2000 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 5(Ι) του 2000 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3382 21.01.2000 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 Απαγόρευση της προμήθειας κλπ σπόρων κάνναβης Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2010 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 24(Ι) του 2010 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4236 26.03.2010 σ. 93 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 Νομιμοποίηση της προμήθειας συριγγών για σκοπούς μείωσης του κινδύνου μολύνσεων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2017 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι 44(Ι) του 2017 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4601 12.05.2017 σ. 391-393 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/55/ΕΚ αναφορικά με το επάγγελμα του φαρμακοποιού Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1992 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 20(Ι) του 1992 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 2691 20.03.1992 σ. 667-674 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 2691 20.03.1992 σ. 667-674 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2011 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 446 του 2011 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4528 27.10.2011 σ. 3090 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 Εισαγωγή ουσίας τους Πίνακες Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2003 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 282 του 2003 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3704 11.04.2003 σ. 1079-1080 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 Προσθήκη των ουσιών στους Πίνακες Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι Ν 111(Ι) του 2020 ΕΕ Παρ Ι(Ι) 4772, 14.08.2020, σ. 479 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 Παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Υγείας να ρυθμιζει με Διάταγμα τα ωράρια λειτουργίας των φαρμακείων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2016 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 41(Ι) του 2016 ΕΕ Ι(Ι) Αρ, 4928, 26/02/2016, σ. 245 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 Προρθήκε της ουσίας Remifentanyl Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2001 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 41(Ι) του 2001 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3485 30.03.2001 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 Εισαγωγή διατάξεων για τις πρόδρομες ουσίες Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2003 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 91(Ι) του 2003 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3738 18.07.2003 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 Αντιστροφή του Δικαίου της Απόδειξης σε ορισμένες περιπτώσεις Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2016 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 61 του 2016 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4930 04.03.2016 σ. 321-347 Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2016 Αντικατάσταση και ενοποίηση του Πρώτου Πίνακα του Νόμου Generic system Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2016 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 369 του 2016 ΕΕ ΠΑρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4982, 16.12.16, σ. 2394 Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) (Αρ.2) του 2016 Τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2005 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 146(Ι) του 2005 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4060 23.12.2005 σ. 1147-1148 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 Εφαρμογή του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 273/2004 για τις πρόδρομες ουσίες Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2019 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 99(Ι) του 2010 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4257 29.10.2010 σ. 831 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 Εισαγωγή ποινών για παράβαση του άρθρου 5Α αναφορικά με τις πρόδρομες ουσίες Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2019 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 161 του 2019 ΕΕ ΠΑρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5161, 17.05.2019, σ. 1326-68 Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 Προασρμογή της φαρμακευτικής πρακτικής με την εφαρμογή του ΓεΣΥ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2019 Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι Νόμος 67 του 2019 ΕΕ Παρ. Ι, Μέρος Ι 4704, 16.05.2019, σ. 421-430 Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 Προσαρμογή της φαρμακευτικής πρακτικής με την εφαρμογή του ΓεΣΥ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1995 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 79 του 1995 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 2963 24.03.1995 σ. 219-227 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1995 Αντικατάσταση Πινάκων (1,2,3,4,6,7) των Κανονισμών Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 387 του 2014 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4811 14.08.2014 σ. 1920 Διάταγμα Επιθεωρητών Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2016 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 57(Ι) του 2016 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4564 25.04.2016 σ. 700 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 Εξαίρεση για βιομηχανική κάνναβη Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1977 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 29(Ι) του 1977 ΕΕ Παρ. Ι Αρ. 1357 10.06.1977 σ. 571-601 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος του 1977 Ο βασικός Νόμος για τα ναρκωτικά και τα ψυχοτροπα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1979 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 160 του 1979 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 1540 15.07.1979 σ. 411-434 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμοί του 1979 Θέσπιση Κανονισμών δυνάμει του Νόμου Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2018 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 160 του 2018 ΕΕ ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5094, 15.06.2018, σ. 1158-1161 Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2018 Τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2016 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 61 του 2016 ΕΕ ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4930, 04.03.2016, σ. 321-347 Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2016 Ενοποίηση του Πρώτου Πίνακα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2019 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι 10(Ι) του 2019 ΕΕ Ι(Ι), Αρ. 4686, 01.03.2019, σ. 43-45 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 Προσαρμογή των διατάξεν για την φαρμακευτική κάνναβη Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2019 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 160 του 2019 ΕΕ ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5161, 17.05.2019μ σ. 1323-1325 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 Προσαρμογή με την εφαρμογή του ΓεΣΥ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2019 Οι Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι ΚΔΠ 73 του 2019 ΕΕ ΙΙΙ)Ι), Αρ. 5142, 06.03.2019, σ. 369-431 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονιμσοί του 2019 Νομοθέτηση της διαδιακασίας αδειοδότησης και εποπτείας παραγωγών φαρμακευτικής κάνναβης Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2006 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 104(Ι) του 2006 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4088 21.07.06 σ. 1179-1200 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006 Μερική εναρμόνιση με τη Οδηγία 2005/28/ΕΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2006 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 20(Ι) του 2006 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4073 03.03.06 σ. 543 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 Ρύθμιση ώστε η Επιτροπή Ελέγχου Τιμών να ασκεί έγκυρες εξουσίες ακόμα και στην περίπτωση κενής θέσης μέλους Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2005 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 122(I) του 2005 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4041 21.10.05 σ. 1052-1053 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2005 Ρύθμιση για τη γλώσσα στην επισήμανση και φύλλο οδηγιών Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2007 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 76(Ι) του 2007 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4130 29.06.07 σ. 674 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 Βελτίωση του λεκτικού του άρθρου 20Β(2)(β) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2007 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 20(Ι) του 2007 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4114 23.02.07 σ. 310 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 Ορισμός «κράτους μέλους» και ρύθμιση της διαφάνειας στο Συμβούλιο Φαρμάκων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2006 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 75(Ι) του 2006 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4082 14.4.06 σ. 840-939 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 Υιοθέτηση των Οδηγιών 2004/24/ΕΚ και 2004/27/ΕΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2006 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 318/2006 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 4124 29.07.06 σ. 2741-2756 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινικοί Πρακτική) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 Μερική εναρμόνιση με τη Οδηγία 2005/28/ΕΚ Δ.Π. 318 του 2006.pdf
2006 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 426/2006 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 4146 10.11.06 σ. 3635-3652 Το περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) Διάταγμα του 2006 Τροποποίηση των Παραρτημάτων του ΚΔΠ 716/2004 Δ.Π. 426 του 2006 Διάταγμα.pdf
2005 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 28(Ι) του 2005 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 3967 18.03.05 σ. 128-129 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005 Εναρμόνιση με τα άρθρα 1(8) και 1(22) της Οδηγίας 2004/27/ΕΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2005 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 13(Ι) του 2005 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 3960 25.02.05 σ. 49-84 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 Υιοθέτηση των νομολογιών του ΔΕΚ για τις παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2005 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 97(Ι) του 2005 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4019 20.07.05 σ. 596 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005 Υιοθέτηση νομολογίας (Kohlpharma) του ΔΕΚ για τις παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2008 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 5/2008 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 4255 11.01.08 σ. 433-442 Το περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) Διάταγμα του 2007 Καθορισμός Τελών σε Ευρώ αναφορικά με αιτήσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα Καταργήθηκε από ΚΔΠ 91 του 2009 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2018 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 154 του 2018 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5094 15.06.18 σ. 1141-1146 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) Κανονισμοί του 2018 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2017/1572/ΕΕ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2016 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 357 του 2016 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4980 09.12.2016 σ. 2374-2378 Γνωστοποίηση Τιμολογιακή πολιτική Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2017 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 465 του 2017 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5059 29.12.2017 σ. 3479-3542 Τροποποιητικό Επικυρωτικό Διάταγμα 2017, για τον Πίνακα των φαρμακευτικών προϊόντων που χρειάζονται συνταγή Καθορισμός των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2018 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 270 του 2018 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5112 21.09.18 σ. 1623-24 Διάταγμα για επιθεωρητές Διορισμός Εντεταλμένων Επιθεωρητών Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2012 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 209(Ι) του 2012 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4373 28.12.2012 σ. 2157-2199 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ αναφορικά με τα ψευδεπίγραφα φαρμακευτικά προϊόντα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2013 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 18 του 2013 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4621 18.01.2013 σ. 147-148 Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Καθορισμός Ανωτάτων Ποσοστών Κέδρους και Μεγίστων Δυνατών Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων) Διάταγμα του 2012 Καθορισμός Ανωτάτων Ποσοστών Κέδρους και Μεγίστων Δυνατών Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2012 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 152 του 2012 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 4563 20.04.2012 σ. 951-1030 Τροποποιητικό Επικυρωτικό Διάταγμα 2012, για τον Πίνακα των φαρμακευτικών προϊόντων που χρειάζονται συνταγή Καθορισμός των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2016 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 356 του 2016 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4980 09.12.2016 α. 2373 Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Μείωση Μέγιστης Δυνατής Χονδρικής Τιμής Φαρμακευτικών Προϊόντων) Διάταγμα του 2016 Μείωση Μέγιστης Δυνατής Χονδρικής Τιμής Φαρμακευτικών Προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 114(Ι) του 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4456, 25.7.2014 σ. 786 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 Κατάργηση αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Φαρμάκων αναφορικά με την εξ αποστάσεως πώληση φαρμακευτικών προϊόντων Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2013 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 146(Ι) του 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 σ. 1319-1320 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/24/ΕΚ αναφορικά με τον ορισμό της συνταγής Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2013 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 121(I) του 2013 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4408 11.10.2013 σ. 1082-1089 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2012/26/ΕΕ αναφορικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 388 του 2014 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4811 18.04.2014 σ. 1921 Διάταγμα για επιθεωρητές Καθορισμός Εντεταλμένων Επιθεωρητών Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2009 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 88 του 2009 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 4335 20.02.09 σ. 325-336 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 Καθορισμός Τελών αναφορικά με αιτήσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2008 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 380 του 2008 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 4309 22.20.08 σ. 2655-2734 Τροποποιητικό Επικυρωτικό Διάταγμα του 2008 για τον Πίνακα των Φαρμακευτικών Προϊόντων που χρειάζονται συνταγή Καθορισμός φαρμακευτικών προϊόντων που χρειάζονται συνταγή δυνάμει του Νόμου Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2010 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 116(I) του 2010 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4263 10.12.10 σ. 997-998 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) του 2010 Προσαρμογή για Κανονισμό (ΕΚ) 1234/2008 αναφορικά με τις τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2011 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 92(Ι) του 2011 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4287 15.07.11 σ. 751-752 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/53/ΕΚ αναφορικά με τις τροποποιήσεις των εθνικών αδειών κυκλοφορίας Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2010 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 25(Ι) του 2010 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4236 26.03.10 σ. 94-96 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 Προσαρμογή για 1901/2006 (παιδιατρικά) και 1394/2007 (προηγμένες θεραπείες) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2012 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 63(Ι) του 2012 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) 4336 31.5.2012 σ. 699-739 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2012/84/ΕΕ αναφορικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2010 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 194 του 2010 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4426 07.05,2010 σ. 973-984 Περί τροποποίησης του Παραρτήματος των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Κανονισμών Διάταγμα του 2010 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/210/ΕΚ (προηγμένες θεραπείες) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2009 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 91 του 2009 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 4335 20.02.09 σ. 348 Το περί καταργήσεως του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) Διάταγμα του 2007, Διάταγμα του 2009 Κατάργηση ΚΔΠ 5/2008 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 452/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3850 30.04.04 σ. 3208-3234 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) Κανονισμοί του 2004 Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/20/ΕΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 283/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3847 30.04.04 σ. 1941-2006 Το περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) Διάταγμα του 2004 Υιοθέτηση Οδηγίας 2003/63/ΕΚ (Κοινό Τεχνικό Έγγραφο) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 716/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3900 10.09.04 σ. 7041-7042 Το περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) Διάταγμα του 2004 Υιοθέτηση Παραρτημάτων των κατευθυντήριων γραμμών για την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 873/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3940 31.12.04 σ. 8365-8380 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) Κανονισμοί του 2004 Καθορισμός Τελών αναφορικά με αιτήσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 469/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3851 30.04.04 σ. 3881-3897 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) Κανονισμοί του 2004 Υιοθέτηση της Οδηγίας 2003/94/ΕΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 100(Ι) του 2004 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3849 30.4.2004 σ. 1866-1881 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2004 Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/20/ΕΚ Η λοιπή Οδηγία μεταφέρθηκε με το ΚΔΠ 452/2004 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 263(Ι) του 2004 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3939 31.12.2004 σ. 5475 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2004 Τροποποίηση του άρθρου 97 για ρύθμιση των παραβάσεων που υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 145/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3822 19.03.04 σ. 652-716 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Κανόνες Καλής Παρασκευής) Κανονισμοί του 2004 Κανόνες για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 78(Ι) του 2004 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3837 16.4.2004 σ. 1227 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 Τροποποίηση του λεκτικού του άρθρου 13Α που υιοθετεί το άρθρο 126α της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 146/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3822 19.03.04 σ. 717-771 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας ) Κανονισμοί του 2004 Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 147/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3822 19.03.04 σ. 774-777 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Χρωστικές Ουσίες) Κανονισμοί του 2004 Επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες στα φαρμακευτικά προϊόντα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 132/2004 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3815 5.3.2004 σ. 507 Τροποποιητικό Επικυρωτικών Διάταγμα του 2004, για τον Πίνακα των Φαρμακευτικών προϊόντων που χρειάζονται συνταγή Προσθήκη της κωδεΐνης ως συνταγογραφούμενο σε περιεκτικότητες > 12.5mg σε συνδυασμούς αναλγητικών Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 148/2004 ΕΕ Παρ ΙΙΙ(Ι) 3822 19.03.04 σ. 778-780 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) Κανονισμοί του 2004 Καθορισμός Τελών αναφορικά με αιτήσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2002 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) ΚΔΠ 324 του 2002 ΕΕ Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3621 12.07.2002 σ. 3293-3297 Επικυρωτικό Διάταγμα του 2002, για τον Πίνακα των Φαρμακευτικών Προϊόντων που χρειάζονται συνταγή Καθορισμός φαρμακευτικών προϊόντων που χρειάζονται συνταγή δυνάμει του Νόμου 70(Ι) του 2001 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2002 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 83(Ι) του 2002 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3612 21.6.2002 σ. 1986-1987 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 Προσθήκη ορισμού για Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας, εξαίρεση για εξετάσεις χονδρικής πώλησης Αναφορά στο ΓεΣΥ [Ν 89(Ι) του 2001], αντικατάσταση της φράσης «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση Φαρμάκων» με τη λέξη «Επιτροπή» Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2001 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 70(Ι) του 2001 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496 4.5.2001 σ. 411-480 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος Υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου για τα ανθρώπινα φαρμακευτικά προϊόντα στα πλαίσια της εναρμόνισης εν όψει της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ Υιοθέτηση των Οδηγιών 65/65/ΕΟΚ, 75/319/ΕΟΚ, 83/570/ΕΟΚ, 87/21/ΕΟΚ, 89/105/ΕΟΚ, 89/341/ΕΟΚ, 89/342/ΕΟΚ, 89/343/ΕΟΚ, 89/381/ΕΟΚ, 92/25/ΕΟΚ, 92/26/ΕΟΚ, 92/27/ΕΟΚ, 92/28/ΕΟΚ, 92/73/ΕΟΚ, 93/39/ΕΟΚ, 93/41/ΕΟΚ, 2001/38/ΕΚ, νομολογία για παράλληλες εισαγωγές, Ανακοίνωση Επιτροπής 86/C310/08 Κατάργηση και αντικατάσταση του Νόμου 6/67 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) 35(Ι) του 2004 ΕΕ Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3818 21.3.2004 σ. 332-333 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 Υιοθέτηση άρθρου 126α της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 O Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (70(Ι)/2001) Κ.Δ.Π. 144/2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3822, 19.03.2004, Αριθμός 144 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για Έκδοση Αδειας Χονδρικής Πώλησης) Κανονισμοί του 2004 Εξετάσεις για Άδεια Χονδρικής Πώλησης Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2017 Οι Περί Καλλυντικών προϊόντων Νόμοι 57(1)/2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4604, 16.6.2017 Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 2017 (57(I)/2017) Εθνική Νομοθεσία για Καλλυντικά Προϊόντα Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004 Οι Περί Καλλυντικών προϊόντων Νόμοι Κ.Δ.Π. 532/2004 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3853, 30.4.2004, Αριθμός 532 Οι περί Καλλυντικών Προϊόντων (Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής) Κανονισμοί του 2004 Κανόνες που διέπουν την Παρασκευή Καλλυντικών Προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top