Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες δημοσιεύουν στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Φαρμάκων, οι οποίες απορρέουν απο τις διατάξεις των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Μπορείτε να βρείτε τις δημοσιεύσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ Β

Μπορείτε να βρείτε τις πρόσφατες δημοσιεύσεις εδώ:

Αριθμός 5474 : Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024

Αριθμός 5445 : Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2023

Αριθμός 5418 : Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023


Share