Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


    Ο Τομέας Επιθεώρησης είναι υπεύθυνος για τα πιο κάτω:

    - Έκδοση αδειας εισαγωγής πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών

    - Έκδοση άδειας εξαγωγής πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών κατηγορίας 4

    - Εγγραφή εταιρειών στο μητρώο εταιρειων που εμπορεύονται πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών

Αίτηση έκδοσης άδειας Εισαγωγής Πρόδρομων Ουσιών Ναρκωτικών.doc

Αίτηση για Εγγαφή Εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών που Εμπορεύονται Πρόδρομες Ουσίες 20180221.pdf

Application to Export Category 4 Precursors .pdf

Share