Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


info@sgl.moh.gov.cy
Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Γενικό Χημείο του Κράτους
Τ.Θ. 28648
2081 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22809112
+357 22809115

Fax: +357 22316434
Κεντρικό Κτίριο
Κίμωνος 44,
Ακρόπολη,
1451 Λευκωσία

Tηλ.: +357 22809112
+357 22809115

Fax: +357 22316434
Παράρτημα 1 Παράρτημα 2
Κυριάκου Μάτση 39,

Αγ. Ομολογητές,
1082 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22809400
Fax: +357 22809455
Ιπποκράτους 7,
Ακρόπολη,
2006 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22805000
Fax: +357 22805050Back To Top