Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Χημείο του Κράτους

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
• 15/02/2019 Διαγωνισμός για την Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.20.2019.11
• 13/02/2019 Προσφορά για Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.12.2019.9
• 12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.10.2019.8
• 12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2019.7
• 12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2019.1
• 12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2019.2
• 12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.04.2019.3
• 12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων, Aριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2019.4
• 12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2019.6
• 12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2019.5


Δείτε το Βίντεο του ΓΧΚ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες

ΓΥΡΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργείο Υγείας

H Ευρώπη σου

Ενημέρωσέ με

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

e-procurement