Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Χημείο του Κράτους

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
• 22/03/2019 Δημοσιογραφική Διάσκεψη Παρουσίασης της Εθνικής Έρευνας για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου, 22 Μαρτίου 2019
• 18/03/2019 Προσφορά για την Αγορά Υπηρεσιών επτά Χημικών και δύο Βιολόγων/ Μικροβιολόγων για την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων και νερών (Transition Facility) στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Προσφοράς 13.25.16.2019.13
• 18/03/2019 Προσφορά για την Αγορά Υπηρεσιών πέντε Χημικών, δύο Βιολόγων/ Μικροβιολόγων και ενός εργάτη για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων του ΓΧΚ που αφορούν την Δημόσια Υγεία, Αρ. Προσφοράς 13.25.16.2019.14
• 06/03/2019 Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΦΕΤ), 1/3/2019
• 01/03/2019 Hμερίδα με Θέμα: «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ελλάδας (ΕΦΕΤ): Ρόλος, Αρμοδιότητες και Δράσεις» στο Γενικό Χημείο του Κράτους, 1η Μαρτίου 2019
• 26/02/2019 Οδηγώ με Ασφάλεια Χωρίς Αλκοόλ και άλλες Ουσίες (Έκδοση 2018)
• 26/02/2019 Γενικό Χημείο του Κράτους και Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (BREXIT)
• 21/02/2019 Επιτρεπόμενα Πρόσθετα Τροφίμων (Αριθμοί Ε) (Έκδοση 21 Φεβρουαρίου, 2019)
• 15/02/2019 Διαγωνισμός για την Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.20.2019.11
• 13/02/2019 Προσφορά για Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.12.2019.9


Δείτε το Βίντεο του ΓΧΚ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες

ΓΥΡΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργείο Υγείας

H Ευρώπη σου

Ενημέρωσέ με

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

e-procurement