Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Χημείο του Κράτους

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
• 27/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.07.2018.11
• 22/03/2018 Αγορά Υπηρεσιών για ένα ( 1 ) επιστημονικό συνεργάτη για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Support to the National Dietary Surveys in compliance with the EFSA guidance in view of a pan-European dietary survey – Lot 1 & Lot 2) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), Αρ. Προσφοράς 13.25.16.2018.12
• 19/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.12.2018.9
• 12/03/2018 Πώς να αποφύγουμε την άσκοπη απόρριψη τροφίμων και να εξοικονομήσουμε χρήματα
• 01/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας κ.α. για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2018.5
• 01/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.04.2018.3
• 01/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2018.7
• 01/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.10.2018.8
• 23/02/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2018.4
• 23/02/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.α. για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού:13.25.08.2018.6


Δείτε το Βίντεο του ΓΧΚ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες

ΓΥΡΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργείο Υγείας

H Ευρώπη σου

Ενημέρωσέ με

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

e-procurement