Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Αγαπητοί αναγνώστες,

H ιστοσελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) αποτυπώνει και αναδεικνύει το έργο του ΓΧΚ όπως επίσης και την διαχρονική του πορεία.

Σταθερός στόχος του ΓΧΚ παραμένει η συνεχής, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όχι μόνο των συνεργατών του αλλά και γενικότερα του πολίτη. Επιζητά να θεμελιώσει και να κρατήσει ζωντανό ένα ανοικτό διάλογο μαζί τους με τη δημιουργία σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σωστής συνεργασίας βασισμένης στην αλληλοεκτίμηση και διαφάνεια.

Το ΓΧΚ είναι ένα αναγνωρισμένο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιστημονικό κέντρο, έχοντας την ευθύνη του επίσημου ελέγχου, παρακολούθησης, έρευνας και παροχής ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Κρατικές Υπηρεσίες και Δήμους. Διαχρονικά το ΓΧΚ έχει επιδείξει πολύμορφα και σημαντικά αποτελέσματα με κύριο στόχο την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, την Προστασία του Καταναλωτή και του Περιβάλλοντος, την Ασφάλεια του Πολίτη, την Στήριξη της Αστυνομίας στη διαλεύκανση εγκλημάτων και της Δικαστικής Αρχής στην απονομή δικαιοσύνης.

Για σκοπούς συλλογής στοιχείων, εντοπισμό ή πρόληψη αναδυόμενων/ επαναδυόμενων κινδύνων και επίλυσης προβλημάτων, το ΓΧΚ στοχεύει στην απορρόφηση Εθνικών και ενωσιακών κονδυλίων για υλοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας. Η ανάγκη της εφαρμοσμένης έρευνας πηγάζει από την αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, την επιμήκυνση της τροφικής αλυσίδας, την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και των κλιματικών αλλαγών τα οποία απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.

Οι συνεχείς προσπάθειες του ΓΧΚ επικεντρώνονται στο να αναδείξει ότι η Κύπρος, έχει τη δυνατότητα και μπορεί να παίξει ένα ρυθμιστικό και προληπτικό ρόλο στα σύνορα της Ευρώπης προς όφελος της προστασίας όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ως προς την διάθεση καλής ποιότητας τροφίμων, νερών, φαρμάκων, καλλυντικών και άλλων καταναλωτικών προϊόντων, και την καταπολέμηση Διακίνησης Ναρκωτικών.

Η μεγαλύτερη πρόκληση του ΓΧΚ, ως υπηρεσία με όραμα, κύρος, επαγγελματισμό και προοπτική, είναι να παραμένει διαχρονικά πρώτο στην εμπιστοσύνη του κοινού προσφέροντας υπηρεσίες αντάξιες με τις προσδοκίες του, ανταποκρινόμενο έγκαιρα στις προκλήσεις και με ενεργή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Η παρούσα ιστοσελίδα του ΓΧΚ περιλαμβάνει επίκαιρα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες/δραστηριότητες του, αποτελώντας ένα εργαλείο παροχής αξιόπιστων πληροφοριών στα πεδία αυτά. Απώτερος στόχος της είναι η διάχυση της γνώσης προς την επιστημονική κοινότητα και η ενημέρωση των πολιτών.


Διευθύντρια
Γενικού Χημείου του Κράτους


Back To Top