Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Χημείο του Κράτους

Πεδία Δραστηριοτήτων

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


  Ο εργαστηριακός έλεγχος των καταναλωτικών προϊόντων, γίνεται σε διάφορα εξειδικευμένα για το σκοπό αυτό εργαστήρια του ΓΧΚ.


  ΦΑΡΜΑΚΑ (Εργ. 4, Εργ.15)


  Από το 1938 δημιουργήθηκε η απαραίτητη υποδομή και εξειδίκευση στο ΓΧΚ για τον φυσικο-χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο φαρμάκων με στόχο τη συμβολή:

   • Στην ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των φαρμάκων ανθρώπινης κατανάλωσης, που κυκλοφορούν στην αγορά αλλά και των προμηθειών του δημοσίου,
   • Στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του Υπουργείου Υγείας που αφορούν τον έλεγχο των φαρμάκων,
   • Στον έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών φαρμάκων.

  Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το ΓΧΚ εκτελεί πλήθος Φυσικοχημικών, Φαρμακοτεχνικών, Μικροβιολογικών και άλλων ελέγχων σε Φαρμακευτικά προϊόντα για Ανθρώπινη και Κτηνιατρική χρήση. Όλες οι φαρμακευτικές μορφές όπως τα δισκία, τα καψάκια, οι οροί, τα ενέσιμα, τα σιρόπια κ.α. ελέγχονται με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την ποιότητα (ταυτοποίηση, ποσοτικός προσδιορισμός, ομοιομορφία), την αποτελεσματικότητα (δοκιμές διαλυτοποίησης και αποσάθρωσης), την ασφάλεια (συγγενείς ουσίες, προϊόντα διάσπασης, ορατά και ημιορατά σωματίδια σε ενέσιμα κ.ά.) καθώς και τη μικροβιολογική τους κατάσταση.

  Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει προγραμμάτων σε συνεργασία με τις Φαρμακευτικές και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επίσημων Εργαστηρίων Ελέγχου Φαρμάκων (OMCL), στο οποίο συμμετέχει ενεργά.


  Το ΓΧΚ συμμετείχε στην ετοιμασία της Σύμβασης για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα (Medicrime Convention) του Συμβουλίου της Ευρώπης και την οποία υπέγραψε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 2011.


  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (Εργ.19)


  Το ΓΧΚ είναι ο επίσημος φορέας εργαστηριακού ελέγχου καλλυντικών σε συνεργασία με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. Στόχος του ελέγχου των καλλυντικών προϊόντων είναι:

  • ο εντοπισμός των μη συμμορφούμενων προϊόντων προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και ιδίως ο εντοπισμός απαγορευμένων ουσιών,
  • η αξιολόγηση της μικροβιολογικής τους ποιότητας,
  • η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού.

  Το ΓΧΚ αρκετές φορές εντόπισε μη συμμορφούμενα προς τη νομοθεσία καλλυντικά, τα οποία, μέσω της αρμόδιας αρχής, ανακοινώθηκαν στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για βιομηχανικά προϊόντα (RAPEX).  ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (Εργ.12)

  Βασικός σκοπός του ελέγχου των παιδικών παιγνιδιών είναι να προστατέψει τα παιδιά και τα βρέφη από χημικούς κινδύνους δηλ. χημικές ουσίες (βαρέα μέταλλα, φθαλικούς εστέρες κ.α.) που βρίσκονται στα παιδικά παιχνίδια στις οποίες μπορεί να εκτεθεί το παιδί, καθώς και από φυσικούς κινδύνους λόγω μη ικανοποιητικών μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων. Ειδικότερα τα παιδιά μπορεί να κινδυνεύσουν είτε από κακής ποιότητας υλικά ή από κακή κατασκευή των παιχνιδιών, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή πνιγμό του παιδιού.


  ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Εργ.11)

  Το Γενικό Χημείο του Κράτους συνεργάζεται με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Αρμόδια Αρχή) για την εφαρμογή του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH για έλεγχο της περιεκτικότητας καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά, σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως:

  • Αζωχρώματα σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
  • Διαλύτες σε σκευάσματα κολλών και άλλα προϊόντα

No documents found


Δείτε το Βίντεο του ΓΧΚ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες

ΓΥΡΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργείο Υγείας

H Ευρώπη σου

Ενημέρωσέ με

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

e-procurement