Κυπριακή Δημοκρατία
Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων

17. Διαγνωστικά και μη Θεραπευτικά Σκευάσματα


ID
Pharmaceutical product
ATC Code
Unit
Unit Size
Price level indicator
Route of Administration
Restrictions
1002611Corticoreling Releasing Hormon(CRH)100μg
V04CD04
Amp/Vial
11
VI
Parenteral
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
1001831
Glucose In Blood For Testing testV04CAPiece
50
II
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
2001325
Glucose In Urine For Testing testV04BPiece
100
II
2001323
Ketone In Urine For Testing testV04BPiece
100
II
2001319
Multistix TestV04CPiece
100
III
2011115
PH In Urine For Testing TestV04BPiece
100
IV
2001324
Protein In Urine For Testing testV04BPiece
100
II
1001414
Sterile Non Greasy Lubricating gelV07AYTube
1
II
Topical
1000081
Thyrotropin 0.9mg injV04CJ01Amp/Vial
1
VIII
ParenteralΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
2001332
Ultrasound Transmission <1L gelV07AYBottle
1
I
Topical


No documents found