Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ- Διαβούλευση για Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο "οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023"

To Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμβατότητας με την πρακτική της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την παραχώρηση τίτλων Ειδικότητας ιατρών, λόγω αλλαγών που επήλθε στο νομικό πλαίσιο της Χώρας, με την οποία η Κύπρος συνεργάζεται μέσω Διακρατικής Συμφωνίας για τον συγκεκριμένο σκοπό, προχωρεί με τη διεξαγωγή διαβούλευσης για τροποποίηση των Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2023».

2. Ειδικότερα, με τους παρόντες Κανονισμούς εισάγονται νέοι τίτλοι ειδικότητας και εξειδίκευσης και τροποποιείται η χρονική διάρκεια εκπαίδευσης των Ειδικευομένων Ιατρών, καθώς και η ονομασία των τίτλων ορισμένων ειδικοτήτων.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας διαβούλευσης, επισυνάπτονται τα εξής:

1.Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 (Παράρτημα Ι).

2.Το έντυπο Καταγραφής Σχολίων / Εισηγήσεων (Παράρτημα ΙΙ).

3.Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόμτα) Κανονισμοί του 2003 (Παράρτημα IΙΙ).

4. Ως εκ τούτου, καλείστε όπως μέχρι τη Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023, υποβάλετε τις απόψεις σας στο Υπουργείο Υγείας επιστρέφοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το έγγραφο Καταγραφής Σχολίων / Εισηγήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση echrysostomou@moh.gov.cy.

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι παρατείνεται η περίοδος για την αποστολή σχολίων αναφορικά με το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023», μέχρι τις 21 Ιουλίου και ώρα 15:00.
Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να αποστέλλουν σχόλια, απόψεις και εισηγήσεις, στο αναρτημένο ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση echrysostomou@moh.gov.cy

Αρχείο Acrobat ReaderΚΔΠ 357-2003 Παράρτημα ΙΙΙ.pdf (2133,14 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.pdf (675,54 Kb)
ocxΠαράρτημα ΙΙ- Πίνακας Απόψεων.docx (21,96 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)