Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Εκπαίδευση Ειδικευομένων Ιατρών


Με βάση τη Συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, Κύπριοι και Έλληνες υπήκοοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος ή/ και ολόκληρη τη χρονική περίοδο που απαιτείται για απόκτηση ειδικότητας σε Νοσηλευτήρια ή Ιατρικά Ιδρύματα της Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τους Περί Ιατρών (Εκπαίδευση) Κανονισμούς του 1991, η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για τις θέσεις ειδικευόμενων ιατρών γίνεται μετά από γραπτή και προφορική εξέταση, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε έτος με σκοπό τη διεκδίκηση των θέσεων που αναμένεται να κενωθούν κατά την επόμενη χρονιά της προκήρυξης.

Πραγματοποιούνται δυο εξετάσεις, η μία εξέταση για τους υποψήφιους των ειδικοτήτων που εμπίπτουν στον ευρύτερο κύκλο της Παθολογίας και η δεύτερη για τους υποψήφιους των ειδικοτήτων του ευρύτερου κύκλου της Χειρουργικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πιο κάτω ή να απευθυνείτε στο Υπουργείο Υγείας στα τηλέφωνα: 00357 22 605418/388 και στα ηλ. ταχυδρομεία: dsiekkeri@moh.gov.cy και echrysostomou@moh.gov.cy. • Κανονισμοί Πραγματοποίησης Εξετάσεων Ειδικευομένων Ιατρών
 • Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις
 • Αποτελέσματα Εξετάσεων
 • Αίτηση για πρόσληψη σε θέσεις Ειδικευομένων/Εξειδικευόμενων ιατρών • BREXIT

  Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

  Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

  Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

  Δωρεά Οργάνων και Ιστών

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

  Χρηματοδοτικά Προγράμματα

  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

  Ιός Ebola

  Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

  Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

  Δικτυακή Πύλη

  112

  Υγεία ΕΕ

  Κάν΄το Ηλεκτρονικά

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Για την Κύπρο

  112

  Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών