Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου    Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) είναι η μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, που ιδρύθηκε βάσει του «περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών» Νόμου, ο οποίος καταργήθηκε με τον «περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμο του 2017». Η ΑΑΕΚ συνεχίζει να λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διαδέχεται το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου όσον αφορά στον κύκλο των δραστηριοτήτων του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

    Η ΑΑΕΚ αποτελεί το εθνικό συντονιστικό σώμα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, η οποία συντονίζει και ελέγχει όλα τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που στοχεύουν σε αυτήν, σύμφωνα με τον «περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμο του 2017». Για τους σκοπούς του ίδιου Νόμου, «εξάρτηση» σημαίνει κάθε επίμονη και επαναλαμβανόμενη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά που αφορά στη χρήση νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών και στην παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και η οποία λαμβάνει τη μορφή μιας σχεδόν τελετουργικής, αυτοματοποιημένης συνήθειας, την οποία το άτομο, αν και αναγνωρίζει ότι έχει επιβλαβείς και/ή αρνητικές επιπτώσεις, όπως η εγκατάλειψη ή η μείωση κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, αδυνατεί να ελέγξει και να τερματίσει εξαιτίας ισχυρότατων φυσιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.

    Σχετική πληροφόρηση για την ΑΑΕΚ και τις δραστηριότητές της, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής: http://www.naac.org.cy.
<BR>
<BR>
<BR>

<BR>
<BR>
<BR>

No documents found


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)