Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας
Προαγωγή και Προστασία της Υγείας > Εθνικές Επιτροπές > Εθνική Επιτροπή Ρευματικών Παθήσεων

Εθνικές Επιτροπές


Εθνική Επιτροπή Ρευματικών Παθήσεων


Η Εθνική Επιτροπή για αντιμετώπιση των Ρευματικών Παθήσεων έχει χαρακτήρα συμβουλευτικού σώματος προς το Υπουργείο Υγείας και διαβουλεύεται μαζί του για τον καθορισμό των δράσεων υλοποίησης της Στρατηγικής . Η Εθνική Επιτροπή είναι ενδεκαμελής, με τριετή θητεία, και διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας για τη διαμόρφωση πολιτικής για την αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων.
• Ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για υλοποίηση της Στρατηγικής.
• Διασφάλιση της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας των εμπλεκομένων φορέων και προώθηση της κοινής δράσης.
• Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής.
• Ορισμός υπο-επιτροπών ή ομάδων εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων/υπηρεσιών, αναλόγως του θέματος.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πολιτικό κείμενο Εθνικής Επιτροπής Ρευματικών Παθήσεων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 399.57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 6655.98Kb)No documents found
Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)