Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας
Προαγωγή και Προστασία της Υγείας > Εθνικές Επιτροπές > Εθνική Επιτροπή Ρευματικών Παθήσεων

Εθνικές Επιτροπές


Εθνική Επιτροπή Ρευματικών Παθήσεων


Η Εθνική Επιτροπή για αντιμετώπιση των Ρευματικών Παθήσεων έχει χαρακτήρα συμβουλευτικού σώματος προς το Υπουργείο Υγείας και διαβουλεύεται μαζί του για τον καθορισμό των δράσεων υλοποίησης της Στρατηγικής . Η Εθνική Επιτροπή είναι ενδεκαμελής, με τριετή θητεία, και διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας για τη διαμόρφωση πολιτικής για την αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων.
• Ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για υλοποίηση της Στρατηγικής.
• Διασφάλιση της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας των εμπλεκομένων φορέων και προώθηση της κοινής δράσης.
• Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής.
• Ορισμός υπο-επιτροπών ή ομάδων εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων/υπηρεσιών, αναλόγως του θέματος.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πολιτικό κείμενο Εθνικής Επιτροπής Ρευματικών Παθήσεων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 399,57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 6655,98Kb)No documents found
BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112