Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Νομοθεσία

          Η υφιστάμενη Κυπριακή νομοθεσία για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, περιλαμβάνει πρόνοιες για τον χαρακτηρισμό, τη δωρεά, την αφαίρεση, τη συντήρηση, τη μεταφορά, τη μεταμόσχευση και τον έλεγχο οργάνου που προορίζεται για μεταμόσχευση.

          Η Κυπριακή Νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με την αντίστοιχη Οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα Πρότυπα Ποιότητας και Ασφάλειας των Ανθρώπινων Οργάνων που Προορίζονται για Μεταμόσχευση, ώστε να διασφαλίζεται Υψηλό Επίπεδο Προστασίας της Ανθρώπινης Υγείας.Σχετικά Αρχεία:

ΝΟΜΟΣ 127(Ι)2012_ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 400.71Kb)
NOMOΣ 102(I)2014_ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 203.73Kb)
Ο Περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμος του 2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 197.75Kb)

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)