Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Τομείς Προαγωγής/ Πρόληψης Δημόσιας Υγείας και Συνεχούς Επαγγελματικής ΑνάπτυξηςΣτρατηγικοί Στόχοι
Οι στρατηγικοί μας στόχοι δομούνται γύρω από τη(ν):

· Διαχείριση Ποιότητας
Διασφάλιση Συνεχούς Ποιοτικής Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Φροντίδας, Ανάπτυξη Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών, Εσωτερικό Έλεγχο, Ανάπτυξη Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Πολιτικής. Προώθηση Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Έρευνας και Τεκμηριωμένης Πρακτικής.

· Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Διαχείριση προσωπικού Γενικού Νοσηλευτικού Κλάδου/Μαίες, Κλάδου Ψυχικής Υγείας και Κλάδου Επισκεπτών/τριών Υγείας, το οποίο προσλήφθηκε από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Διασφάλιση Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, Κλινική Τοποθέτηση των φοιτητών Νοσηλευτικής και Μαιευτικής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Κλινική Εκπαίδευση και Καθοδήγηση των φοιτητών.

·Διαχείριση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας, Πρόληψης, Μείωσης της Βλάβης και Πληθυσμιακών Ελέγχων
Παροχή υπηρεσιών προαγωγής της υγείας, πρόληψης, μείωσης της βλάβης και πληθυσμιακών ελέγχων μέσω των λειτουργών της Διεύθυνσης και των προγραμμάτων της Διεύθυνσης.

·Ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά σε Εθνικές Στρατηγικές και Επιτροπές που αφορούν τη δημόσια υγεία
Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών συνδράμει στο πλαίσιο σχεδιασμού στρατηγικών, εφαρμογής Σχεδίων Δράσης και υλοποίησης Προγραμμάτων στον Πολιτικής Δημοσίας Υγείας, σε συντονισμό με συναρμόδια τμήματα και υπηρεσίες.

01. Διαχείριση Ποιότητας
02. Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
03. Διαχείριση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας, Πρόληψης, Μείωσης της Βλάβης και Πληθυσμιακών Ελέγχων
04. Ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά σε Εθνικές Στρατηγικές και Επιτροπές που αφορούν τη δημόσια υγεία

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)