Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Σπάνιες Νόσοι


Σπάνια ονομάζονται τα Νοσήματα με συχνότητα (επίπτωση) ίση ή μικρότερη από 5 στα 10000 άτομα. Αφορούν περίπου 8000 διαφορετικές παθήσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλή συχνότητα και μεγάλη ετερογένεια. Υπολογίζεται ότι αφορούν το 6-8% του πληθυσμού σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι επηρεάζουν περίπου 15 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πλειονότητά τους είναι γενετικές παθήσεις όπως σύνδρομα νοητικής στέρησης, συγγενείς ανωμαλίες ή σπάνιες παθήσεις άγνωστης αιτιολογίας ή πολυπαραγοντικές όπως είναι μερικά αυτοάνοσα νοσήματα, σπάνια είδη καρκίνων και άλλα.

Τα σπάνια νοσήματα αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της δημόσιας υγείας. Στην Κύπρο υπολογίζεται ότι επηρεάζουν περίπου 60 000 άτομα. Σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη εκπονηθεί η Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια Νοσήματα η οποία καθορίζει πέντε πυλώνες δράσεις, την Πρόληψη, Διάγνωση και Αντιμετώπιση, Αποκατάσταση και Κοινωνική Ένταξη, Ερευνα και Καταγραφή. Την εφαρμογή και την παρακολούθηση έχει αναλάβει η Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα που είναι πολυθεματική και έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό της Υγείας.

Οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα στην Κύπρο είναι δικαιούχοι ιατρικής φροντίδας εφόσον το νόσημα τους εμπίπτει στις κατηγορίες του εν ισχύ νόμου για την δωρεάν περίθαλψη.

Επί του παρόντος η διάθεση των Ορφανών φαρμάκων δεν ρυθμίζεται νομοθετικά αλλά κρίνεται μετά από εισήγηση του θεράποντος ιατρού από το αρμόδιο συμβούλιο φαρμάκων.


No documents foundΔιαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

Do you know you can get your healthcare in  another EU country

Υπουργείο Υγείας

112