Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός Σ.Υ.11/23 με θέμα: "Αγορά Ιατρικών Υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της Σχολιατρικής Υπηρεσίας και των Κεντρικών Γραφείων Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας"

Το Υπουργείο Υγείας, προσκαλεί όσους ιατρούς ενδιαφέρονται να συμβληθούν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Αγορά Ιατρικών Υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της Σχολιατρικής Υπηρεσίας και των Κεντρικών Γραφείων Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 9(δ) και το Παράρτημα XIV του Ν. 73(I)/2016, να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το ηλεκτρονικό σύστημα eprocurement και να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ανάγκη αφορά συνολικά δεκαεπτά (17) ιατρούς ως ακολούθως:

  • Επαρχία Λευκωσίας: έξι (6) ιατρούς εκ των οποίων τέσσερις (4) σε αστικές περιοχές και δύο (2) σε αγροτικές περιοχές.
  • Επαρχία Λεμεσού: τρείς (3) ιατρούς εκ των οποίων δύο (2) σε αστικές περιοχές και ένα (1) σε αγροτικές περιοχές.
  • Επαρχία Λάρνακας: δύο (2) ιατρούς εκ των οποίων ένα (1) σε αστικές περιοχές και ένα (1) σε αγροτικές περιοχές.
  • Επαρχία Αμμοχώστου: δύο (2) ιατρούς εκ των οποίων ένα (1) σε αστικές περιοχές και ένα (1) σε αγροτικές περιοχές.
  • Επαρχία Πάφου: ένα (1) ιατρό σε αστικές περιοχές και αγροτικές περιοχές.
  • Στα Γραφεία Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας: τρείς (3) ιατρούς.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει σε ισχύ και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις 20/01/2024. Η πρώτη εξέταση των αιτήσεων θα γίνει στις 20/09/2023. Μετέπειτα θα πραγματοποιηθεί ξανά εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη.

Επόμενη εξέταση των αιτήσεων θα γίνει στις 25/01/2024 για όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι τις 20/01/2024. Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, αυτή θα παραμένει σε ισχύ μέχρι και τις 20/01/2024.


ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.docx (94,02 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)